Sekcja Symbol PKWiU Opis
J PKWiU 58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
J PKWiU 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
J PKWiU 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
J PKWiU 58.14.11.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiegogrona odbiorców
J PKWiU 58.14.12.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców
J PKWiU 58.14.19.0 Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
J PKWiU 58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
J PKWiU 58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
J PKWiU 58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
J PKWiU 58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
J PKWiU 59.11.11.0 Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów i programów telewizyjnych
J PKWiU 59.11.13.0 Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo
J PKWiU 59.11.21.0 Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J PKWiU 59.11.22.0 Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych
J PKWiU 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. Nośnikach
J PKWiU 59.11.24.0 Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu
J PKWiU 59.13.11.0 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich udzielania
J PKWiU 59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów
J PKWiU 59.20.11.0 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku
J PKWiU 59.20.12.0 Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo
J PKWiU 59.20.13.0 Oryginały nagrań dźwiękowych
J PKWiU 59.20.21.0 Usługi związane z produkcją audycji radiowych
J PKWiU 59.20.22.0 Oryginały nagranych programów radiowych
J PKWiU 59.20.40.0 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych
J PKWiU 60.10.11.0 Usługi nadawania programów radiofonicznych
J PKWiU 60.10.12.0 Oryginały nadawanych programów radiofonicznych
J PKWiU 60.10.20.0 Programy radiofoniczne
J PKWiU 60.20.11.0 Usługi związane z nadawaniem programów telewizyjnych w trybie on-line, z wyłączeniem programów abonamentowych
J PKWiU 60.20.12.0 Pozostałe usługi związane z nadawaniem programów telewizyjnych, z wyłączeniem programów abonamentowych
J PKWiU 60.20.13.0 Usługi związane z nadawaniem abonamentowych programów telewizyjnych w trybie on-line
J PKWiU 60.20.14.0 Pozostałe usługi związane z nadawaniem abonamentowych programów telewizyjnych
J PKWiU 60.20.20.0 Oryginały nagranych programów telewizyjnych
J PKWiU 60.20.31.0 Programy telewizyjne, z wyłączeniem abonamentowych programów telewizyjnych
J PKWiU 60.20.32.0 Programy telewizyjne abonamentowe
J PKWiU 61.10.51.0 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych
J PKWiU 61.10.52.0 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie dodatkowych pakietów programowych
J PKWiU 61.10.53.0 Usługi udostępniania programów płatnych za oglądanie (pay-per-view) za pomocą infrastruktury przewodowej
J PKWiU 61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity
J PKWiU 61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity
J PKWiU 62.01.21.0 Oryginały gier komputerowych
J PKWiU 62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego
J PKWiU 63.99.20.0 Oryginały opracowanych relacji lub informacji