Sekcja Symbol PKWiU Opis
H PKWiU 49.10.11.0 Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny
H PKWiU 49.10.19.0 Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H PKWiU 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
H PKWiU 49.31.21.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski
H PKWiU 49.31.22.0 Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski,
H PKWiU 49.32.11.0 Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
H PKWiU 49.32.12.0 Wynajem samochodów osobowych z kierowcą
H PKWiU 49.39.11.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny
H PKWiU 49.39.12.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy dla określonych grup użytkowników
H PKWiU 49.39.13.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy specjalizowany
H PKWiU 49.39.20.0 Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi
H PKWiU 49.39.31.0 Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą
H PKWiU 49.39.32.0 Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny
H PKWiU 49.39.33.0 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów
H PKWiU 49.39.34.0 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów
H PKWiU 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
H PKWiU 49.39.39.0 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
H PKWiU 50.10.11.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy
H PKWiU 50.10.12.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi
H PKWiU 50.10.19.0 Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny
H PKWiU 50.30.11.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy
H PKWiU 50.30.12.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi
H PKWiU 50.30.13.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi
H PKWiU 50.30.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski
H PKWiU 50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
H PKWiU 51.10.11.0 Transport lotniczy regularny krajowy pasażerski
H PKWiU 51.10.12.0 Transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych
H PKWiU 51.10.13.0 Transport lotniczy regularny międzynarodowy pasażerski
H PKWiU 51.10.14.0 Transport lotniczy nieregularny międzynarodowy pasażerski
H PKWiU 51.10.15.0 Transport lotniczy nieregularny pasażerski w celach widokowych
H PKWiU 51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą