Sekcja Symbol PKWiU Opis
G PKWiU 45.11.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
G PKWiU 45.11.12.0 Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)
G PKWiU 45.11.21.0 Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.22.0 Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.23.0 Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.24.0 Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.31.0 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
G PKWiU 45.11.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
G PKWiU 45.19.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
G PKWiU 45.19.21.0 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.19.31.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
G PKWiU 45.19.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
G PKWiU 46.21.11.0 Sprzedaż hurtowa zboża
G PKWiU 46.21.12.0 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych
G PKWiU 46.21.13.0 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych
G PKWiU 46.21.14.0 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
G PKWiU 46.21.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.22.10.0 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G PKWiU 46.23.10.0 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G PKWiU 46.24.10.0 Sprzedaż hurtowa skór
G PKWiU 46.31.11.0 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw
G PKWiU 46.31.12.0 Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw
G PKWiU 46.32.11.0 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe
G PKWiU 46.32.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
G PKWiU 46.34.11.0 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych
G PKWiU 46.36.11.0 Sprzedaż hurtowa cukru
G PKWiU 46.36.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich
G PKWiU 46.36.13.0 Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych
G PKWiU 46.37.10.0 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G PKWiU 46.38.10.0 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
G PKWiU 46.38.21.0 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
G PKWiU 46.38.29.0 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
G PKWiU 46.39.11.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej
G PKWiU 46.39.12.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych
G PKWiU 46.41.11.0 Sprzedaż hurtowa przędzy
G PKWiU 46.41.12.0 Sprzedaż hurtowa tkanin
G PKWiU 46.41.13.0 Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych
G PKWiU 46.41.14.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych
G PKWiU 46.42.11.0 Sprzedaż hurtowa odzieży
G PKWiU 46.42.12.0 Sprzedaż hurtowa obuwia
G PKWiU 46.43.14.0 Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych
G PKWiU 46.44.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
G PKWiU 46.44.12.0 Sprzedaż hurtowa środków czyszczących
G PKWiU 46.46.11.0 Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych,
G PKWiU 46.46.12.0 Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych,włączając chirurgiczne i ortopedyczne
G PKWiU 46.47.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego
G PKWiU 46.49.11.0 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego
G PKWiU 46.49.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna
G PKWiU 46.49.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.49.22.0 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet
G PKWiU 46.49.23.0 Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych
G PKWiU 46.49.31.0 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych
G PKWiU 46.49.32.0 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek
G PKWiU 46.49.34.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
G PKWiU 46.49.36.0 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych
G PKWiU 46.49.39.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.52.13.0 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)
G PKWiU 46.69.15.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury
G PKWiU 46.69.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym
G PKWiU 46.73.11.0 Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego
G PKWiU 46.73.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego
G PKWiU 46.74.13.0 Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych
G PKWiU 46.75.11.0 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych
G PKWiU 46.75.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych
G PKWiU 46.76.11.0 Sprzedaż hurtowa papieru i tektury
G PKWiU 46.76.13.0 Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych
G PKWiU 46.76.19.0 Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.11.0 Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw
G PKWiU 47.00.12.0 Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw
G PKWiU 47.00.13.0 Sprzedaż detaliczna mięsa
G PKWiU 47.00.14.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa
G PKWiU 47.00.15.0 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
G PKWiU 47.00.16.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich
G PKWiU 47.00.17.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych
G PKWiU 47.00.21.0 Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw
G PKWiU 47.00.23.0 Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej
G PKWiU 47.00.24.0 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
G PKWiU 47.00.26.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów
G PKWiU 47.00.32.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
G PKWiU 47.00.33.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego
G PKWiU 47.00.47.0 Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych
G PKWiU 47.00.51.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
G PKWiU 47.00.52.0 Sprzedaż detaliczna zasłon i firan
G PKWiU 47.00.56.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego
G PKWiU 47.00.57.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny
G PKWiU 47.00.58.0 Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
G PKWiU 47.00.59.0 Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sztućców, nieelektrycznego sprzętu
G PKWiU 47.00.62.0 Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet
G PKWiU 47.00.63.0 Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych
G PKWiU 47.00.67.0 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
G PKWiU 47.00.69.0 Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych
G PKWiU 47.00.71.0 Sprzedaż detaliczna odzieży
G PKWiU 47.00.72.0 Sprzedaż detaliczna obuwia
G PKWiU 47.00.73.0 Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych
G PKWiU 47.00.74.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
G PKWiU 47.00.75.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne
G PKWiU 47.00.77.0 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion
G PKWiU 47.00.78.0 Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych
G PKWiU 47.00.79.0 Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
G PKWiU 47.00.83.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków
G PKWiU 47.00.84.0 Sprzedaż detaliczna środków czystości
G PKWiU 47.00.85.0 Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa domowego
G PKWiU 47.00.86.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.87.0 Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.89.0 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.99.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych