Sekcja Symbol PKWiU Opis
F PKWiU 41.00.10.0 Budynki mieszkalne
F PKWiU 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
F PKWiU 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
F PKWiU 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
F PKWiU 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F PKWiU 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
F PKWiU 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
F PKWiU 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
F PKWiU 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
F PKWiU 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
F PKWiU 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
F PKWiU 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
F PKWiU 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
F PKWiU 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
F PKWiU 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
F PKWiU 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
F PKWiU 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
F PKWiU 43.34.10.0 Roboty malarskie
F PKWiU 43.34.20.0 Roboty szklarskie
F PKWiU 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
F PKWiU 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
F PKWiU 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
F PKWiU 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
F PKWiU 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
F PKWiU 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
F PKWiU 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
F PKWiU 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
F PKWiU 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
F PKWiU 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
F PKWiU 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
F PKWiU 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych