Sekcja Symbol PKWiU Opis
A PKWiU 01.11.33.0 Owies
A PKWiU 01.11.50.0 Słoma i plewy zbóż
A PKWiU 01.11.84.0 Nasiona bawełny
A PKWiU 01.13.72.0 Nasiona buraków cukrowych
A PKWiU 01.14.10.0 Trzcina cukrowa
A PKWiU 01.15.10.0 Tytoń nieprzetworzony
A PKWiU 01.16.11.0 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana
A PKWiU 01.16.12.0 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
A PKWiU 01.16.19.0 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.19.10.0 Rośliny pastewne
A PKWiU 01.19.21.0 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe
A PKWiU 01.19.22.0 Nasiona kwiatów
A PKWiU 01.19.31.0 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych
A PKWiU 01.19.39.0 Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.22.11.0 Awokado
A PKWiU 01.22.12.0 Banany, plantany itp.
A PKWiU 01.22.13.0 Daktyle
A PKWiU 01.22.14.0 Figi
A PKWiU 01.22.19.0 Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe
A PKWiU 01.23.11.0 Pomelo i grejpfruty
A PKWiU 01.23.12.0 Cytryny i limonki
A PKWiU 01.23.13.0 Pomarańcze
A PKWiU 01.23.14.0 Mandarynki, klementynki i tangeryny
A PKWiU 01.23.19.0 Pozostałe owoce cytrusowe
A PKWiU 01.25.11.0 Owoce kiwi
A PKWiU 01.25.31.0 Migdały
A PKWiU 01.25.32.0 Kasztany jadalne
A PKWiU 01.25.34.0 Orzeszki pistacjowe
A PKWiU 01.25.39.0 Pozostałe orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych
A PKWiU 01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.26.20.0 Orzechy kokosowe
A PKWiU 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
A PKWiU 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca,
A PKWiU 01.28.20.0 Szyszki chmielowe
A PKWiU 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
A PKWiU 01.41.10.0 Bydło mleczne żywe
A PKWiU 01.42.11.0 Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
A PKWiU 01.42.12.0 Cielęta żywe
A PKWiU 01.42.20.0 Nasienie bydlęce
A PKWiU 01.43.10.0 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe
A PKWiU 01.44.10.0 Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe
A PKWiU 01.45.11.0 Owce żywe
A PKWiU 01.45.12.0 Kozy żywe
A PKWiU 01.46.10.0 Świnie żywe
A PKWiU 01.47.11.0 Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku „Gallus domesticus”
A PKWiU 01.47.12.0 Indyki
A PKWiU 01.47.13.0 Gęsi
A PKWiU 01.47.14.0 Kaczki i perliczki
A PKWiU 01.47.23.0 Jaja wylęgowe
A PKWiU 01.49.11.0 Króliki żywe domowe
A PKWiU 01.49.12.1 Strusie żywe hodowlane
A PKWiU 01.49.12.9 Pozostałe ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.49.13.0 Gady żywe hodowlane, włączając węże i żółwie
A PKWiU 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.49.23.0 Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich
A PKWiU 01.49.25.0 Kokony jedwabników nadające się do motania
A PKWiU 01.49.27.0 Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych
A PKWiU 01.49.28.0 Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.61.10.0 Usługi wspomagające produkcję roślinną
A PKWiU 01.62.10.0 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
A PKWiU 01.63.10.0 Usługi następujące po zbiorach
A PKWiU 01.64.10.0 Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin
A PKWiU 02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych
A PKWiU 02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych
A PKWiU 02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
A PKWiU 02.20.14.0 Drewno opałowe
A PKWiU 02.40.10.1 Usługi związane z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje
A PKWiU 02.40.10.2 Usługi związane z zagospodarowaniem lasu
A PKWiU 02.40.10.3 Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami
A PKWiU 02.40.10.4 Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie lasu
A PKWiU 02.40.10.9 Pozostałe usługi związane z leśnictwem
A PKWiU 03.00.11.0 Ryby żywe ozdobne
A PKWiU 03.00.71.0 Usługi wspomagające rybołówstwo
A PKWiU 03.00.72.0 Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych