Sekcja Symbol PKWiU Opis
G PKWiU 46.21.11.0 Sprzedaż hurtowa zboża
G PKWiU 46.21.12.0 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych
G PKWiU 46.21.13.0 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych
G PKWiU 46.21.14.0 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
G PKWiU 46.21.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.22.10.0 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G PKWiU 46.23.10.0 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G PKWiU 46.24.10.0 Sprzedaż hurtowa skór
G PKWiU 46.31.11.0 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw
G PKWiU 46.31.12.0 Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw
G PKWiU 46.32.11.0 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe
G PKWiU 46.32.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
G PKWiU 46.33.11.0 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich
G PKWiU 46.33.12.0 Sprzedaż hurtowa jaj
G PKWiU 46.33.13.0 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych
G PKWiU 46.34.11.0 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych
G PKWiU 46.36.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich
G PKWiU 46.36.13.0 Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych
G PKWiU 46.37.10.0 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G PKWiU 46.38.10.0 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
G PKWiU 46.38.21.0 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
G PKWiU 46.38.29.0 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
G PKWiU 46.39.11.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej
G PKWiU 46.39.12.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych
G PKWiU 46.49.21.0 Sprzedaż hurtowa książek
G PKWiU 46.49.22.0 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet
G PKWiU 46.49.39.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.11.0 Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw
G PKWiU 47.00.12.0 Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw
G PKWiU 47.00.13.0 Sprzedaż detaliczna mięsa
G PKWiU 47.00.14.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa
G PKWiU 47.00.15.0 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
G PKWiU 47.00.16.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich
G PKWiU 47.00.17.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych
G PKWiU 47.00.18.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich
G PKWiU 47.00.19.0 Sprzedaż detaliczna jaj
G PKWiU 47.00.21.0 Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw
G PKWiU 47.00.22.0 Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych
G PKWiU 47.00.23.0 Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej
G PKWiU 47.00.24.0 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
G PKWiU 47.00.26.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów
G PKWiU 47.00.58.0 Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
G PKWiU 47.00.61.0 Sprzedaż detaliczna książek
G PKWiU 47.00.62.0 Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet
G PKWiU 47.00.77.0 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion
G PKWiU 47.00.79.0 Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
G PKWiU 47.00.87.0 Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.92.0 Sprzedaż detaliczna książek używanych