Sekcja Symbol PKWiU Opis
C PKWiU 10.11.11.0 Mięso z bydła świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.12.0 Mięso ze świń świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.13.0 Mięso z owiec świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.14.0 Mięso z kóz świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.15.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.20.0 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.31.0 Mięso z bydła zamrożone
C PKWiU 10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone
C PKWiU 10.11.33.0 Mięso z owiec zamrożone
C PKWiU 10.11.34.0 Mięso z kóz zamrożone
C PKWiU 10.11.35.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
C PKWiU 10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
C PKWiU 10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
C PKWiU 10.11.42.0 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
C PKWiU 10.11.43.0 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
C PKWiU 10.11.44.0 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
C PKWiU 10.11.45.0 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
C PKWiU 10.11.50.0 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
C PKWiU 10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
C PKWiU 10.12.10.0 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.12.20.0 Mięso z drobiu zamrożone
C PKWiU 10.12.30.0 Tłuszcz z drobiu
C PKWiU 10.12.40.0 Podroby jadalne z drobiu
C PKWiU 10.13.11.0 Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
C PKWiU 10.13.12.0 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
C PKWiU 10.13.13.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
C PKWiU 10.13.14.0 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
C PKWiU 10.13.15.0 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
C PKWiU 10.13.16.0 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
C PKWiU 10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.20.12.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.20.13.0 Ryby zamrożone
C PKWiU 10.20.14.0 Filety rybne zamrożone
C PKWiU 10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
C PKWiU 10.20.16.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
C PKWiU 10.20.21.0 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
C PKWiU 10.20.22.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
C PKWiU 10.20.23.0 Ryby suszone, solone lub w solance
C PKWiU 10.20.24.0 Ryby wędzone, włączając filety
C PKWiU 10.20.25.0 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
C PKWiU 10.20.26.0 Kawior i namiastki kawioru
C PKWiU 10.20.31.0 Skorupiaki zamrożone
C PKWiU 10.20.32.0 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
C PKWiU 10.20.33.0 Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
C PKWiU 10.20.34.0 Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
C PKWiU 10.20.42.0 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
C PKWiU 10.20.91.0 Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
C PKWiU 10.31.11.0 Ziemniaki zamrożone
C PKWiU 10.32.11.0 Sok pomidorowy
C PKWiU 10.32.12.0 Sok pomarańczowy
C PKWiU 10.32.13.0 Sok grejpfrutowy
C PKWiU 10.32.14.0 Sok ananasowy
C PKWiU 10.32.15.0 Sok winogronowy
C PKWiU 10.32.16.0 Sok jabłkowy
C PKWiU 10.32.17.0 Mieszaniny soków z owoców i warzyw
C PKWiU 10.32.19.0 Pozostałe soki z owoców i warzyw
C PKWiU 10.39.11.0 Warzywa zamrożone
C PKWiU 10.39.21.0 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
C PKWiU 10.41.11.0 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
C PKWiU 10.41.12.0 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
C PKWiU 10.41.19.0 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.21.0 Olej sojowy surowy
C PKWiU 10.41.22.0 Olej z orzeszków ziemnych surowy
C PKWiU 10.41.23.0 Oliwa z oliwek surowa
C PKWiU 10.41.24.0 Olej słonecznikowy surowy
C PKWiU 10.41.25.0 Olej z nasion bawełny surowy
C PKWiU 10.41.26.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
C PKWiU 10.41.27.0 Olej palmowy surowy
C PKWiU 10.41.28.0 Olej kokosowy surowy
C PKWiU 10.41.29.0 Pozostałe surowe oleje roślinne
C PKWiU 10.41.30.0 Linters bawełniany
C PKWiU 10.41.41.0 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
C PKWiU 10.41.42.0 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
C PKWiU 10.41.51.0 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.52.0 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.53.0 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.54.0 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane,ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.55.0 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.56.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.57.0 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.58.0 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.59.0 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje,gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.60.0 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
C PKWiU 10.41.71.0 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
C PKWiU 10.41.72.0 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancjitłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
C PKWiU 10.42.10.0 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
C PKWiU 10.51.11.0 Mleko płynne przetworzone
C PKWiU 10.51.12.0 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6% masy, niezagęszczone i niesłodzone
C PKWiU 10.51.21.0 Mleko odtłuszczone w proszku
C PKWiU 10.51.22.0 Mleko pełne w proszku
C PKWiU 10.51.30.0 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
C PKWiU 10.51.40.0 Sery i twarogi
C PKWiU 10.51.51.0 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
C PKWiU 10.51.52.0 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
C PKWiU 10.51.53.0 Kazeina
C PKWiU 10.51.54.0 Laktoza i syrop laktozowy
C PKWiU 10.51.55.0 Serwatka
C PKWiU 10.51.56.0 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 10.52.10.0 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
C PKWiU 10.61.11.0 Ryż łuskany
C PKWiU 10.61.12.0 Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
C PKWiU 10.61.21.0 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
C PKWiU 10.61.22.0 Mąka z pozostałych zbóż
C PKWiU 10.61.23.0 Mąka i mączka z suszonych części roślin
C PKWiU 10.61.24.0 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
C PKWiU 10.61.31.0 Kasze i mączki z pszenicy
C PKWiU 10.61.32.0 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
C PKWiU 10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowychz ziaren zbożowych
C PKWiU 10.61.40.0 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
C PKWiU 10.71.11.0 Pieczywo świeże
C PKWiU 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowei podobne wyroby
C PKWiU 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
C PKWiU 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
C PKWiU 10.73.12.0 Kuskus
C PKWiU 10.85.11.0 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
C PKWiU 10.85.12.0 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
C PKWiU 10.85.13.0 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
C PKWiU 10.85.14.0 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
C PKWiU 10.85.19.0 Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
C PKWiU 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
C PKWiU 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
C PKWiU 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe