Sekcja Symbol PKWiU Opis
A PKWiU 01.16.11.0 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana
A PKWiU 01.16.12.0 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
A PKWiU 01.16.19.0 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.21.11.0 Winogrona stołowe
A PKWiU 01.21.12.0 Pozostałe winogrona świeże
A PKWiU 01.25.20.0 Nasiona owoców
A PKWiU 01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.27.11.0 Kawa niepalona
A PKWiU 01.27.12.0 Herbata
A PKWiU 01.27.13.0 Maté (herbata paragwajska)
A PKWiU 01.27.14.0 Ziarna kakaowe
A PKWiU 01.28.11.0 Pieprz surowy z rodzaju Piper
A PKWiU 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone
A PKWiU 01.28.15.0 Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca
A PKWiU 01.28.16.0 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe
A PKWiU 01.28.17.0 Imbir surowy, suszony
A PKWiU 01.28.18.0 Wanilia surowa
A PKWiU 01.28.30.0 Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych
A PKWiU 01.29.10.0 Kauczuk naturalny
A PKWiU 01.29.20.0 Choinki świąteczne cięte
A PKWiU 01.29.30.0 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania,wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu
A PKWiU 01.45.30.0 Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży
A PKWiU 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.49.26.0 Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione
A PKWiU 01.49.28.0 Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.49.31.0 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych
A PKWiU 01.49.32.0 Skóry futerkowe jagnięce surowe
A PKWiU 01.49.39.0 Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 01.62.10.0 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
A PKWiU 01.70.10.0 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem
A PKWiU 02.10.30.0 Drzewa leśne
A PKWiU 02.20.11.0 Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
A PKWiU 02.20.12.0 Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
A PKWiU 02.20.13.0 Drewno okrągłe z drzew tropikalnych
A PKWiU 02.30.11.0 Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne
A PKWiU 02.30.12.0 Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne
A PKWiU 02.30.20.0 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony
A PKWiU 02.30.30.0 Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów zdobniczych oraz pozostałe niejadalne dziko rosnące produkty leśne
A PKWiU 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne
A PKWiU 02.40.10.1 Usługi związane z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje
A PKWiU 02.40.10.2 Usługi związane z zagospodarowaniem lasu
A PKWiU 02.40.10.3 Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami
A PKWiU 02.40.10.4 Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie lasu
A PKWiU 02.40.10.9 Pozostałe usługi związane z leśnictwem
A PKWiU 03.00.51.0 Perły naturalne, nieobrobione
A PKWiU 03.00.52.0 Perły hodowlane, nieobrobione
A PKWiU 03.00.61.0 Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii
A PKWiU 03.00.62.0 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego
A PKWiU 03.00.63.0 Wodorosty morskie i pozostałe algi, z wyłączeniem hodowlanych
A PKWiU 03.00.64.0 Wodorosty morskie i pozostałe algi, hodowlane
A PKWiU 03.00.69.0 Pozostałe produkty połowów, gdzie indziej niesklasyfikowane
A PKWiU 03.00.71.0 Usługi wspomagające rybołówstwo