Sekcja Symbol PKWiU Opis
H PKWiU 49.10.11.0 Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny
H PKWiU 49.10.19.0 Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H PKWiU 49.20.11.0 Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach
H PKWiU 49.20.12.0 Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach
H PKWiU 49.20.13.0 Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach
H PKWiU 49.20.14.0 Transport kolejowy towarów w kontenerach
H PKWiU 49.20.15.0 Transport kolejowy przesyłek pocztowych
H PKWiU 49.20.16.0 Transport kolejowy towarów masowych suchych
H PKWiU 49.20.19.0 Transport kolejowy pozostałych towarów
H PKWiU 49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami chłodniami
H PKWiU 49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
H PKWiU 49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
H PKWiU 49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
H PKWiU 49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
H PKWiU 49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
H PKWiU 49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych
H PKWiU 49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów
H PKWiU 49.50.11.0 Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych
H PKWiU 49.50.12.0 Transport rurociągowy gazu ziemnego
H PKWiU 49.50.19.0 Transport rurociągowy pozostałych towarów
H PKWiU 50.10.11.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy
H PKWiU 50.10.12.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi
H PKWiU 50.10.19.0 Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny
H PKWiU 50.10.20.0 Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych z załogą
H PKWiU 50.20.11.0 Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami
H PKWiU 50.20.12.0 Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami
H PKWiU 50.20.13.0 Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami
H PKWiU 50.20.14.0 Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach
H PKWiU 50.20.15.0 Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych
H PKWiU 50.20.19.1 Transport morski i przybrzeżny przesyłek pocztowych
H PKWiU 50.20.19.9 Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany
H PKWiU 50.20.21.0 Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą
H PKWiU 50.20.22.0 Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym
H PKWiU 50.30.11.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy
H PKWiU 50.30.12.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi
H PKWiU 50.30.13.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi
H PKWiU 50.30.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski
H PKWiU 50.40.11.0 Transport wodny śródlądowy towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami
H PKWiU 50.40.12.0 Transport wodny śródlądowy ropy naftowej tankowcami
H PKWiU 50.40.13.0 Transport wodny śródlądowy pozostałych cieczy i gazów tankowcami
H PKWiU 50.40.14.0 Transport wodny śródlądowy towarów w kontenerach
H PKWiU 50.40.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy towarów
H PKWiU 51.10.13.0 Transport lotniczy regularny międzynarodowy pasażerski
H PKWiU 51.10.14.0 Transport lotniczy nieregularny międzynarodowy pasażerski
H PKWiU 51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
H PKWiU 51.21.11.0 Transport lotniczy regularny towarów w kontenerach
H PKWiU 51.21.12.0 Transport lotniczy przesyłek pocztowych
H PKWiU 51.21.13.0 Transport lotniczy regularny pozostałych towarów
H PKWiU 51.21.14.0 Transport lotniczy nieregularny pozostałych towarów
H PKWiU 51.21.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego towarów, z załogą
H PKWiU 52.22.11.0 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg morskich i przybrzeżnych, z wyłączeniem przeładunku towarów
H PKWiU 52.22.12.0 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych śródlądowych, z wyłączeniem przeładunku towarów
H PKWiU 52.22.13.0 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach morskich i przybrzeżnych
H PKWiU 52.22.15.0 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach morskich i przybrzeżnych
H PKWiU 52.22.16.0 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach śródlądowych
H PKWiU 52.22.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport wodny
H PKWiU 52.23.11.0 Usługi użytkowania lotnisk, z wyłączeniem przeładunku towarów
H PKWiU 52.23.12.0 Usługi kontroli ruchu lotniczego
H PKWiU 52.23.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport lotniczy
H PKWiU 52.24.11.0 Usługi przeładunku towarów w kontenerach w portach
H PKWiU 52.24.12.0 Usługi przeładunku towarów w kontenerach, z wyłączeniem świadczonych w portach
H PKWiU 52.24.13.0 Usługi przeładunku towarów w portach, z wyłączeniem towarów w kontenerach
H PKWiU 52.24.19.0 Pozostałe usługi przeładunku towarów
H PKWiU 52.29.11.0 Usługi maklerów okrętowych
H PKWiU 52.29.12.0 Pozostałe usługi spedycji towarów
H PKWiU 52.29.19.0 Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych
H PKWiU 52.29.20.0 Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane