Sekcja Symbol PKWiU Opis
C PKWiU 10.72.12.0
C PKWiU 26.20.13.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
C PKWiU 26.20.14.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
C PKWiU 26.20.15.0 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzaniadanych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowiejedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
C PKWiU 26.20.16.0 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające
C PKWiU 26.20.17.0 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
C PKWiU 26.20.18.0 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
C PKWiU 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
C PKWiU 30.11.21.0 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu
C PKWiU 30.11.22.0 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych
C PKWiU 30.11.23.0 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców
C PKWiU 30.11.24.0 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)
C PKWiU 30.11.31.0 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
C PKWiU 30.11.32.0 Holowniki i pchacze
C PKWiU 30.11.33.0 Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałejednostki pływające
C PKWiU 30.11.91.0 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platformi konstrukcji pływających
C PKWiU 30.11.92.0 Usługi związane z wyposażaniem statków, platformi konstrukcji pływających
C PKWiU 30.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statkówi konstrukcji pływających
C PKWiU 30.30.33.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2.000 kg, ale <= 15.000 kg
C PKWiU 30.30.34.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15.000 kg
C PKWiU 30.30.60.0 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
C PKWiU 31.01.13.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie
C PKWiU 33.15.10.0 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających
C PKWiU 33.16.10.0 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych