Sekcja B
PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

 SEKCJA B 
PRODUKTY G�RNICTWA I WYDOBYWANIA
Sekcja ta obejmuje:
  produkty g�nictwa i wydobywania: wgiel kamienny i wgiel brunatny (lignit), rop naftow i gaz ziemny, rudy metali i pozostaBe produkty, np. kamieD, piasek i glina, torf, s� i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i p�szlachetne,
  usBugi wspomagajce g�nictwo i wydobywanie, w tym usBugi skraplania i ponown gazyfikacj gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.
Sekcja ta nie obejmuje:
  soli kuchennej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,
  brykiet� z wgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,
  usBug skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym ni| kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,
  usBug zwizanych z poszukiwaniami zB�, sklasyfikowanych w 71.12.3.