Sekcja Symbol PKWiU Opis
S PKWiU 94.11.10.0 Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców
S PKWiU 94.12.10.0 Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne
S PKWiU 94.20.10.0 Usługi świadczone przez związki zawodowe
S PKWiU 94.91.10.0 Usługi świadczone przez organizacje religijne
S PKWiU 94.92.10.0 Usługi świadczone przez organizacje polityczne
S PKWiU 94.99.11.0 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę praw człowieka
S PKWiU 94.99.12.0 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę środowiska
S PKWiU 94.99.13.0 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych specjalnych grup społecznych
S PKWiU 94.99.14.0 Usługi wspomagające działania na rzecz poprawy warunków życia ludności i inicjatyw społecznych
S PKWiU 94.99.15.0 Usługi świadczone przez związki młodzieżowe
S PKWiU 94.99.16.0 Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne
S PKWiU 94.99.17.0 Usługi świadczone przez pozostałe społeczne organizacje członkowskie
S PKWiU 94.99.19.0 Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
S PKWiU 94.99.20.0 Usługi związane z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie
S PKWiU 95.11.10.0 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych
S PKWiU 95.12.10.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
S PKWiU 95.21.10.0 Usługi naprawy i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
S PKWiU 95.22.10.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
S PKWiU 95.23.10.0 Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych
S PKWiU 95.24.10.0 Usługi naprawy i konserwacji mebli i wyposażenia domowego
S PKWiU 95.25.11.0 Usługi naprawy zegarów i zegarków
S PKWiU 95.25.12.0 Usługi naprawy biżuterii
S PKWiU 95.29.11.0 Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego
S PKWiU 95.29.12.0 Usługi naprawy rowerów
S PKWiU 95.29.13.0 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów muzycznych
S PKWiU 95.29.14.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu sportowego
S PKWiU 95.29.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
S PKWiU 96.01.11.0 Usługi prania samoobsługowego w urządzeniach na monety
S PKWiU 96.01.12.0 Usługi czyszczenia chemicznego wszelkiego rodzaju odzieży, włączając odzież futrzaną
S PKWiU 96.01.13.0 Usługi prasowania
S PKWiU 96.01.14.0 Usługi farbowania i barwienia
S PKWiU 96.01.19.0 Pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich
S PKWiU 96.02.11.0 Usługi fryzjerskie damskie
S PKWiU 96.02.12.0 Usługi fryzjerskie męskie
S PKWiU 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
S PKWiU 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne
S PKWiU 96.02.20.0 Ludzkie włosy nieobrobione
S PKWiU 96.03.11.0 Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji
S PKWiU 96.03.12.0 Usługi pogrzebowe
S PKWiU 96.04.10.0 Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
S PKWiU 96.09.11.0 Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi
S PKWiU 96.09.12.0 Usługi towarzyskie
S PKWiU 96.09.13.0 Usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane
S PKWiU 96.09.19.0 Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane