Sekcja Symbol PKWiU Opis
R PKWiU 90.01.10.0 Usługi artystów wykonawców
R PKWiU 90.02.11.0 Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych
R PKWiU 90.02.12.0 Usługi promocji i organizacji widowisk artystycznych
R PKWiU 90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
R PKWiU 90.02.19.2 Usługi świadczone przez artystów realizujących widowiska artystyczne, z wyłączeniem artystów wykonawców
R PKWiU 90.02.19.3 Usługi świadczone przez pozostałych realizatorów widowisk artystycznych
R PKWiU 90.02.19.9 Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
R PKWiU 90.03.11.0 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców
R PKWiU 90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafikówi rzeźbiarzy
R PKWiU 90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
R PKWiU 90.04.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych
R PKWiU 91.01.11.0 Usługi bibliotek
R PKWiU 91.01.12.0 Usługi archiwów
R PKWiU 91.02.10.0 Usługi świadczone przez muzea
R PKWiU 91.02.20.0 Zbiory muzealne
R PKWiU 91.03.10.0 Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
R PKWiU 91.04.11.0 Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych
R PKWiU 91.04.12.0 Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody
R PKWiU 92.00.11.0 Usługi związane z grami losowymi stołowymi
R PKWiU 92.00.12.0 Usługi związane z udostępnianiem automatów do gier losowych
R PKWiU 92.00.13.0 Usługi związane z loterią i grami liczbowymi
R PKWiU 92.00.14.0 Usługi związane z grami losowymi w trybie on-line
R PKWiU 92.00.19.0 Pozostałe usługi związane z grami losowymi
R PKWiU 92.00.21.0 Usługi związane z zakładami wzajemnymi w trybie on-line
R PKWiU 92.00.29.0 Pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi
R PKWiU 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
R PKWiU 93.12.10.0 Usługi związane z działalnością klubów sportowych
R PKWiU 93.13.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
R PKWiU 93.19.11.0 Usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych
R PKWiU 93.19.12.0 Usługi świadczone przez sportowców
R PKWiU 93.19.13.0 Usługi wspomagające działalność związaną ze sportem i rekreacją
R PKWiU 93.19.19.0 Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją
R PKWiU 93.21.10.0 Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki
R PKWiU 93.29.11.0 Usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż
R PKWiU 93.29.19.0 Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane
R PKWiU 93.29.21.0 Usługi związane z pokazami ogni sztucznych oraz przedstawieniami „światło i dźwięk”
R PKWiU 93.29.22.0 Usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych
R PKWiU 93.29.29.0 Pozostałe usługi związane z rozrywką, gdzie indziej niesklasyfikowane