Sekcja Symbol PKWiU Opis
Q PKWiU 86.10.11.0 Usługi szpitalne chirurgiczne
Q PKWiU 86.10.12.0 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze
Q PKWiU 86.10.13.0 Usługi szpitalne rehabilitacyjne
Q PKWiU 86.10.14.0 Usługi szpitalne psychiatryczne
Q PKWiU 86.10.15.0 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny
Q PKWiU 86.10.19.0 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale
Q PKWiU 86.21.10.0 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej
Q PKWiU 86.22.11.0 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych
Q PKWiU 86.22.19.0 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej
Q PKWiU 86.23.11.0 Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej
Q PKWiU 86.23.19.0 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej
Q PKWiU 86.90.11.0 Usługi świadczone przez położne
Q PKWiU 86.90.12.0 Usługi świadczone przez pielęgniarki
Q PKWiU 86.90.13.0 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów
Q PKWiU 86.90.14.0 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego
Q PKWiU 86.90.15.0 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne
Q PKWiU 86.90.16.0 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji
Q PKWiU 86.90.17.0 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji
Q PKWiU 86.90.18.0 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów
Q PKWiU 86.90.19.0 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Q PKWiU 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską
Q PKWiU 87.20.11.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
Q PKWiU 87.20.12.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi
Q PKWiU 87.30.11.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom w podeszłym wieku
Q PKWiU 87.30.12.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Q PKWiU 87.30.13.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom dorosłym niepełnosprawnym
Q PKWiU 87.90.11.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży
Q PKWiU 87.90.12.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone kobietom maltretowanym
Q PKWiU 87.90.13.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym
Q PKWiU 88.10.11.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom w podeszłym wieku
Q PKWiU 88.10.12.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom w podeszłym wieku
Q PKWiU 88.10.13.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych
Q PKWiU 88.10.14.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom niepełnosprawnym
Q PKWiU 88.10.15.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom dorosłym niepełnosprawnym
Q PKWiU 88.91.11.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
Q PKWiU 88.91.12.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Q PKWiU 88.91.13.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone przez opiekunki do dzieci
Q PKWiU 88.99.11.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowane
Q PKWiU 88.99.12.0 Usługi pomocy społecznej doraźnej bez zakwaterowania
Q PKWiU 88.99.13.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych
Q PKWiU 88.99.19.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane