Sekcja Symbol PKWiU Opis
N PKWiU 77.11.10.0 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,bez kierowcy
N PKWiU 77.12.11.0 Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy
N PKWiU 77.12.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy
N PKWiU 77.21.10.0 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
N PKWiU 77.22.10.0 Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.
N PKWiU 77.29.11.0 Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów
N PKWiU 77.29.12.0 Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
N PKWiU 77.29.13.0 Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych
N PKWiU 77.29.14.0 Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet
N PKWiU 77.29.15.0 Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
N PKWiU 77.29.16.0 Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania
N PKWiU 77.29.19.0 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
N PKWiU 77.31.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
N PKWiU 77.32.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
N PKWiU 77.33.11.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi
N PKWiU 77.33.12.0 Wynajem i dzierżawa komputerów
N PKWiU 77.34.10.0 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi
N PKWiU 77.35.10.0 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi
N PKWiU 77.39.11.0 Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi
N PKWiU 77.39.12.0 Wynajem i dzierżawa kontenerów
N PKWiU 77.39.13.0 Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy
N PKWiU 77.39.14.0 Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora
N PKWiU 77.39.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi
N PKWiU 77.40.11.0 Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych
N PKWiU 77.40.12.0 Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowychi franczyzy
N PKWiU 77.40.13.0 Dzierżawa praw do badania i oceny minerałów
N PKWiU 77.40.19.0 Dzierżawa praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
N PKWiU 78.10.11.0 Usługi wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze
N PKWiU 78.10.12.0 Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze
N PKWiU 78.20.11.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych
N PKWiU 78.20.12.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego biurowego personelu pomocniczego
N PKWiU 78.20.13.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników handlowych
N PKWiU 78.20.14.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką
N PKWiU 78.20.15.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii
N PKWiU 78.20.16.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu medycznego
N PKWiU 78.20.19.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego personelu
N PKWiU 78.30.11.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych
N PKWiU 78.30.12.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego
N PKWiU 78.30.13.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników handlowych
N PKWiU 78.30.14.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką
N PKWiU 78.30.15.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii
N PKWiU 78.30.16.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem personelu medycznego
N PKWiU 78.30.19.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego
N PKWiU 79.11.11.0 Usługi rezerwacji biletów lotniczych
N PKWiU 79.11.12.0 Usługi rezerwacji biletów kolejowych
N PKWiU 79.11.13.0 Usługi rezerwacji biletów autobusowych
N PKWiU 79.11.14.0 Usługi rezerwacji związane z wynajmem samochodów
N PKWiU 79.11.19.0 Pozostałe usługi agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów
N PKWiU 79.11.21.0 Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
N PKWiU 79.11.22.0 Usługi w zakresie rezerwacji rejsów wycieczkowych
N PKWiU 79.11.23.0 Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek zorganizowanych
N PKWiU 79.12.11.0 Usługi organizowania imprez turystycznych
N PKWiU 79.12.12.0 Pozostałe usługi świadczone przez organizatorów turystyki
N PKWiU 79.90.11.0 Usługi związane z promowaniem turystyki
N PKWiU 79.90.12.0 Usługi w zakresie informacji turystycznej
N PKWiU 79.90.20.0 Usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
N PKWiU 79.90.31.0 Usługi w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności
N PKWiU 79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
N PKWiU 79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
N PKWiU 80.10.11.0 Usługi ochroniarskie związane z transportem pojazdami opancerzonymi
N PKWiU 80.10.12.0 Usługi strażników
N PKWiU 80.10.19.0 Pozostałe usługi ochroniarskie
N PKWiU 80.20.10.0 Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
N PKWiU 80.30.10.0 Usługi detektywistyczne
N PKWiU 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
N PKWiU 81.21.10.0 Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
N PKWiU 81.22.11.0 Usługi mycia okien
N PKWiU 81.22.12.0 Usługi sprzątania specjalistycznego
N PKWiU 81.22.13.0 Usługi czyszczenia pieców i kominów
N PKWiU 81.29.11.0 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
N PKWiU 81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
N PKWiU 81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
N PKWiU 81.29.19.0 Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
N PKWiU 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni
N PKWiU 82.11.10.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura
N PKWiU 82.19.11.0 Usługi powielania
N PKWiU 82.19.12.0 Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną
N PKWiU 82.19.13.0 Usługi przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura
N PKWiU 82.20.10.0 Usługi centrów telefonicznych (call center)
N PKWiU 82.30.11.0 Usługi związane z organizacją kongresów
N PKWiU 82.30.12.0 Usługi związane z organizacją targów i wystaw
N PKWiU 82.91.11.0 Usługi świadczone przez biura kredytowe
N PKWiU 82.91.12.0 Usługi świadczone przez agencje inkasa
N PKWiU 82.92.10.0 Usługi związane z pakowaniem
N PKWiU 82.99.11.0 Usługi sporządzania stenotypii i protokołów
N PKWiU 82.99.12.0 Usługi przyjmowania telefonów
N PKWiU 82.99.19.0 Pozostałe różne usługi wspomagające działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowane