Sekcja Symbol PKWiU Opis
L PKWiU 68.10.11.0 Kupno i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i gruntów przyległych
L PKWiU 68.10.12.0 Kupno lub sprzedaż nieruchomości będących we współwłasności
L PKWiU 68.10.13.0 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną
L PKWiU 68.10.14.0 Kupno i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych i gruntów przyległych
L PKWiU 68.10.15.0 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną
L PKWiU 68.20.11.0 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi
L PKWiU 68.20.12.0 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi
L PKWiU 68.31.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
L PKWiU 68.31.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności
L PKWiU 68.31.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną
L PKWiU 68.31.14.0 Usługi pośrednictwa sprzedaży budynków niemieszkalnych i gruntów przyległych
L PKWiU 68.31.15.0 Usługi pośrednictwa sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną
L PKWiU 68.31.16.0 Usługi pośrednictwa związane z wyceną nieruchomości
L PKWiU 68.32.11.0 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
L PKWiU 68.32.12.0 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
L PKWiU 68.32.13.0 Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie