Sekcja Symbol PKWiU Opis
C PKWiU 10.11.11.0 Mięso z bydła świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.12.0 Mięso ze świń świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.13.0 Mięso z owiec świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.14.0 Mięso z kóz świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.15.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.20.0 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.11.31.0 Mięso z bydła zamrożone
C PKWiU 10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone
C PKWiU 10.11.33.0 Mięso z owiec zamrożone
C PKWiU 10.11.34.0 Mięso z kóz zamrożone
C PKWiU 10.11.35.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
C PKWiU 10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
C PKWiU 10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
C PKWiU 10.11.42.0 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
C PKWiU 10.11.43.0 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
C PKWiU 10.11.44.0 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
C PKWiU 10.11.45.0 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
C PKWiU 10.11.50.0 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
C PKWiU 10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
C PKWiU 10.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
C PKWiU 10.12.10.0 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.12.20.0 Mięso z drobiu zamrożone
C PKWiU 10.12.30.0 Tłuszcz z drobiu
C PKWiU 10.12.40.0 Podroby jadalne z drobiu
C PKWiU 10.12.50.0 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
C PKWiU 10.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
C PKWiU 10.13.11.0 Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
C PKWiU 10.13.12.0 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
C PKWiU 10.13.13.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
C PKWiU 10.13.14.0 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
C PKWiU 10.13.15.0 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
C PKWiU 10.13.16.0 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
C PKWiU 10.13.91.0 Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
C PKWiU 10.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
C PKWiU 10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.20.12.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
C PKWiU 10.20.13.0 Ryby zamrożone
C PKWiU 10.20.14.0 Filety rybne zamrożone
C PKWiU 10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
C PKWiU 10.20.16.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
C PKWiU 10.20.21.0 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
C PKWiU 10.20.22.0 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
C PKWiU 10.20.23.0 Ryby suszone, solone lub w solance
C PKWiU 10.20.24.0 Ryby wędzone, włączając filety
C PKWiU 10.20.25.0 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
C PKWiU 10.20.26.0 Kawior i namiastki kawioru
C PKWiU 10.20.31.0 Skorupiaki zamrożone
C PKWiU 10.20.32.0 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
C PKWiU 10.20.33.0 Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
C PKWiU 10.20.34.0 Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
C PKWiU 10.20.41.0 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
C PKWiU 10.20.42.0 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
C PKWiU 10.20.91.0 Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
C PKWiU 10.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
C PKWiU 10.31.11.0 Ziemniaki zamrożone
C PKWiU 10.31.12.0 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
C PKWiU 10.31.13.0 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
C PKWiU 10.31.14.0 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 10.31.91.0 Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
C PKWiU 10.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
C PKWiU 10.32.11.0 Sok pomidorowy
C PKWiU 10.32.12.0 Sok pomarańczowy
C PKWiU 10.32.13.0 Sok grejpfrutowy
C PKWiU 10.32.14.0 Sok ananasowy
C PKWiU 10.32.15.0 Sok winogronowy
C PKWiU 10.32.16.0 Sok jabłkowy
C PKWiU 10.32.17.0 Mieszaniny soków z owoców i warzyw
C PKWiU 10.32.19.0 Pozostałe soki z owoców i warzyw
C PKWiU 10.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
C PKWiU 10.39.11.0 Warzywa zamrożone
C PKWiU 10.39.12.0 Warzywa zakonserwowane tymczasowo
C PKWiU 10.39.13.0 Warzywa suszone, włączając grzyby
C PKWiU 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
C PKWiU 10.39.15.0 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
C PKWiU 10.39.16.0 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
C PKWiU 10.39.17.0 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
C PKWiU 10.39.18.0 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
C PKWiU 10.39.21.0 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
C PKWiU 10.39.22.0 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
C PKWiU 10.39.23.0 Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
C PKWiU 10.39.24.0 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
C PKWiU 10.39.25.0 Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
C PKWiU 10.39.30.0 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
C PKWiU 10.39.91.0 Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniemi konserwowaniem
C PKWiU 10.39.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
C PKWiU 10.41.11.0 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
C PKWiU 10.41.12.0 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
C PKWiU 10.41.19.0 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.21.0 Olej sojowy surowy
C PKWiU 10.41.22.0 Olej z orzeszków ziemnych surowy
C PKWiU 10.41.23.0 Oliwa z oliwek surowa
C PKWiU 10.41.24.0 Olej słonecznikowy surowy
C PKWiU 10.41.25.0 Olej z nasion bawełny surowy
C PKWiU 10.41.26.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
C PKWiU 10.41.27.0 Olej palmowy surowy
C PKWiU 10.41.28.0 Olej kokosowy surowy
C PKWiU 10.41.29.0 Pozostałe surowe oleje roślinne
C PKWiU 10.41.30.0 Linters bawełniany
C PKWiU 10.41.41.0 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
C PKWiU 10.41.42.0 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
C PKWiU 10.41.51.0 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.52.0 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.53.0 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.54.0 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane,ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.55.0 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.56.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.57.0 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.58.0 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.59.0 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje,gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
C PKWiU 10.41.60.0 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
C PKWiU 10.41.71.0 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
C PKWiU 10.41.72.0 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancjitłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
C PKWiU 10.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
C PKWiU 10.42.10.0 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
C PKWiU 10.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
C PKWiU 10.51.11.0 Mleko płynne przetworzone
C PKWiU 10.51.12.0 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6% masy, niezagęszczone i niesłodzone
C PKWiU 10.51.21.0 Mleko odtłuszczone w proszku
C PKWiU 10.51.22.0 Mleko pełne w proszku
C PKWiU 10.51.30.0 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
C PKWiU 10.51.40.0 Sery i twarogi
C PKWiU 10.51.51.0 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
C PKWiU 10.51.52.0 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
C PKWiU 10.51.53.0 Kazeina
C PKWiU 10.51.54.0 Laktoza i syrop laktozowy
C PKWiU 10.51.55.0 Serwatka
C PKWiU 10.51.56.0 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 10.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
C PKWiU 10.52.10.0 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
C PKWiU 10.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
C PKWiU 10.61.11.0 Ryż łuskany
C PKWiU 10.61.12.0 Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
C PKWiU 10.61.21.0 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
C PKWiU 10.61.22.0 Mąka z pozostałych zbóż
C PKWiU 10.61.23.0 Mąka i mączka z suszonych części roślin
C PKWiU 10.61.24.0 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
C PKWiU 10.61.31.0 Kasze i mączki z pszenicy
C PKWiU 10.61.32.0 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
C PKWiU 10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowychz ziaren zbożowych
C PKWiU 10.61.40.0 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
C PKWiU 10.61.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
C PKWiU 10.62.11.0 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane  
C PKWiU 10.62.12.0 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci
C PKWiU 10.62.13.0 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru,gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 10.62.14.0 Olej kukurydziany
C PKWiU 10.62.20.0 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
C PKWiU 10.62.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
C PKWiU 10.71.11.0 Pieczywo świeże
C PKWiU 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
C PKWiU 10.71.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
C PKWiU 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowei podobne wyroby
C PKWiU 10.72.12.0
C PKWiU 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
C PKWiU 10.72.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharówi herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich
C PKWiU 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
C PKWiU 10.73.12.0 Kuskus
C PKWiU 10.73.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
C PKWiU 10.81.11.0 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
C PKWiU 10.81.12.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
C PKWiU 10.81.13.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
C PKWiU 10.81.14.0 Melasa
C PKWiU 10.81.20.0 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
C PKWiU 10.81.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
C PKWiU 10.82.11.0 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
C PKWiU 10.82.12.0 Masło, tłuszcz i olej kakaowe
C PKWiU 10.82.13.0 Proszek kakaowy niesłodzony
C PKWiU 10.82.14.0 Proszek kakaowy słodzony
C PKWiU 10.82.21.0 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
C PKWiU 10.82.22.0 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego z wyłączeniem zawierających kakao
C PKWiU 10.82.23.0 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
C PKWiU 10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin,zakonserwowane cukrem
C PKWiU 10.82.30.0 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
C PKWiU 10.82.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
C PKWiU 10.83.11.0 Kawa palona i kawa bezkofeinowa
C PKWiU 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy, łupiny i łuski kawy
C PKWiU 10.83.13.0 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana,w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana,
C PKWiU 10.83.14.0 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
C PKWiU 10.83.15.0 Napary (herbatki) ziołowe
C PKWiU 10.83.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
C PKWiU 10.84.11.0 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
C PKWiU 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
C PKWiU 10.84.21.0 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
C PKWiU 10.84.22.0 Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
C PKWiU 10.84.23.0 Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
C PKWiU 10.84.30.0 Sól spożywcza
C PKWiU 10.84.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
C PKWiU 10.85.11.0 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
C PKWiU 10.85.12.0 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
C PKWiU 10.85.13.0 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
C PKWiU 10.85.14.0 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
C PKWiU 10.85.19.0 Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
C PKWiU 10.85.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
C PKWiU 10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
C PKWiU 10.86.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
C PKWiU 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
C PKWiU 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
C PKWiU 10.89.13.0 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
C PKWiU 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
C PKWiU 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
C PKWiU 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 10.89.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 10.91.10.0 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
C PKWiU 10.91.20.0 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
C PKWiU 10.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
C PKWiU 10.92.10.0 Gotowa karma dla zwierząt domowych
C PKWiU 10.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
C PKWiU 11.01.10.0 Napoje spirytusowe
C PKWiU 11.01.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych
C PKWiU 11.02.11.0 Wina musujące ze świeżych winogron
C PKWiU 11.02.12.0 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron
C PKWiU 11.02.20.0 Osad i kamień winny
C PKWiU 11.02.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych
C PKWiU 11.03.10.0 Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny;napoje mieszane zawierające alkohol
C PKWiU 11.03.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich
C PKWiU 11.04.10.0 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron
C PKWiU 11.04.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych
C PKWiU 11.05.10.0 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych
C PKWiU 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
C PKWiU 11.05.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa
C PKWiU 11.06.10.0 Słód
C PKWiU 11.06.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu
C PKWiU 11.07.11.0 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych
C PKWiU 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe
C PKWiU 11.07.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
C PKWiU 12.00.11.0 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
C PKWiU 12.00.19.0 Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe
C PKWiU 12.00.20.0 Odpady tytoniowe
C PKWiU 12.00.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych
C PKWiU 13.10.10.0 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę
C PKWiU 13.10.21.0 Jedwab surowy (nieskręcany)
C PKWiU 13.10.22.0 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana 
C PKWiU 13.10.23.0 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
C PKWiU 13.10.24.0 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana
C PKWiU 13.10.25.0 Bawełna zgrzeblona lub czesana
C PKWiU 13.10.26.0 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione
C PKWiU 13.10.29.0 Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione   
C PKWiU 13.10.31.0 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
C PKWiU 13.10.32.0 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
C PKWiU 13.10.40.0 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu
C PKWiU 13.10.50.0 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
C PKWiU 13.10.61.0 Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych
C PKWiU 13.10.62.0 Nici bawełniane
C PKWiU 13.10.71.0 Przędza lniana
C PKWiU 13.10.72.0 Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych;przędza papierowa
C PKWiU 13.10.81.0 Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej
C PKWiU 13.10.82.0 Przędza zawierająca => 85% syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici
C PKWiU 13.10.83.0 Przędza zawierająca < 85% syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici     
C PKWiU 13.10.84.0 Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici
C PKWiU 13.10.85.0 Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych
C PKWiU 13.10.91.0 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej
C PKWiU 13.10.92.0 Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)
C PKWiU 13.10.93.0 Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu
C PKWiU 13.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici
C PKWiU 13.20.11.0 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych
C PKWiU 13.20.12.0 Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
C PKWiU 13.20.13.0 Tkaniny lniane
C PKWiU 13.20.14.0 Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
C PKWiU 13.20.19.0 Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej
C PKWiU 13.20.20.0 Tkaniny bawełniane
C PKWiU 13.20.31.0 Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych
C PKWiU 13.20.32.0 Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych
C PKWiU 13.20.33.0 Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych
C PKWiU 13.20.41.0 Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny
C PKWiU 13.20.42.0 Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych
C PKWiU 13.20.43.0 Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych
C PKWiU 13.20.44.0 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
C PKWiU 13.20.45.0 Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów
C PKWiU 13.20.46.0 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
C PKWiU 13.20.50.0 Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych
C PKWiU 13.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin
C PKWiU 13.30.11.0 Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy
C PKWiU 13.30.12.0 Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
C PKWiU 13.30.13.0 Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
C PKWiU 13.30.14.0 Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
C PKWiU 13.30.19.0 Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
C PKWiU 13.91.11.0 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową
C PKWiU 13.91.19.0 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi   
C PKWiU 13.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych
C PKWiU 13.92.11.0 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
C PKWiU 13.92.12.0 Pościel
C PKWiU 13.92.13.0 Obrusy i serwety
C PKWiU 13.92.14.0 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
C PKWiU 13.92.15.0 Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe
C PKWiU 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.
C PKWiU 13.92.21.0 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów
C PKWiU 13.92.22.0 Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne;żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne
C PKWiU 13.92.23.0 Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich
C PKWiU 13.92.24.0 Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny
C PKWiU 13.92.29.0 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe
C PKWiU 13.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych
C PKWiU 13.93.11.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
C PKWiU 13.93.12.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
C PKWiU 13.93.13.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
C PKWiU 13.93.19.0 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
C PKWiU 13.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych
C PKWiU 13.94.11.0 Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych
C PKWiU 13.94.12.0 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 13.94.20.0 Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych
C PKWiU 13.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
C PKWiU 13.95.10.0 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży
C PKWiU 13.95.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
C PKWiU 13.96.11.0 Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową
C PKWiU 13.96.12.0 Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 13.96.13.0 Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi
C PKWiU 13.96.14.0 Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane,
C PKWiU 13.96.15.0 Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych
C PKWiU 13.96.16.0 Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne
C PKWiU 13.96.17.0 Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.  
C PKWiU 13.96.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych
C PKWiU 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
C PKWiU 13.99.12.0 Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
C PKWiU 13.99.13.0 Filc powleczony, impregnowany lub laminowany
C PKWiU 13.99.14.0 Włókna tekstylne o długości <= 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału
C PKWiU 13.99.15.0 Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa
C PKWiU 13.99.16.0 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach
C PKWiU 13.99.19.0 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 13.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 14.11.10.0 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej
C PKWiU 14.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA
C PKWiU 14.12.11.0 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne     
C PKWiU 14.12.12.0 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne   
C PKWiU 14.12.21.0 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne   
C PKWiU 14.12.22.0 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne    
C PKWiU 14.12.30.0 Pozostała odzież robocza i ochronna
C PKWiU 14.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej
C PKWiU 14.13.11.0 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.13.12.0 Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce,z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.13.13.0 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.13.14.0 Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.13.21.0 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe),
C PKWiU 14.13.22.0 Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce
C PKWiU 14.13.23.0 Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce
C PKWiU 14.13.24.0 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce
C PKWiU 14.13.31.0 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.13.32.0 Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.13.33.0 Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.13.34.0 Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.13.35.0 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.13.40.0 Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 14.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
C PKWiU 14.14.11.0 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.14.12.0 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce,z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.14.13.0 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.14.14.0 Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.14.21.0 Pozostałe koszule męskie lub chłopięce
C PKWiU 14.14.22.0 Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce
C PKWiU 14.14.23.0 Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.14.24.0 Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
C PKWiU 14.14.25.0 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
C PKWiU 14.14.30.0 T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny
C PKWiU 14.19.11.0 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.19.12.0 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.19.13.0 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.19.19.0 Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.19.21.0 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.19.22.0 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych    
C PKWiU 14.19.23.0 Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
C PKWiU 14.19.31.0 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych   
C PKWiU 14.19.32.0 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych
C PKWiU 14.19.41.0 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału
C PKWiU 14.19.42.0 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy
C PKWiU 14.19.43.0 Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy
C PKWiU 14.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieżyi dodatków odzieżowych
C PKWiU 14.20.10.0 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
C PKWiU 14.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich
C PKWiU 14.31.10.0 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
C PKWiU 14.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych
C PKWiU 14.39.10.0 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane
C PKWiU 14.39.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej
C PKWiU 15.11.10.0 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane
C PKWiU 15.11.21.0 Skóry zamszowe
C PKWiU 15.11.22.0 Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
C PKWiU 15.11.31.0 Skóry bydlęce całe, odwłoszone
C PKWiU 15.11.32.0 Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce
C PKWiU 15.11.33.0 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone
C PKWiU 15.11.41.0 Skóry owcze i jagnięce, bez wełny
C PKWiU 15.11.42.0 Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone
C PKWiU 15.11.43.0 Skóry świńskie odwłoszone
C PKWiU 15.11.51.0 Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt
C PKWiU 15.11.52.0 Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej
C PKWiU 15.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych
C PKWiU 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt
C PKWiU 15.12.12.0 Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia
C PKWiU 15.12.13.0 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe
C PKWiU 15.12.19.0 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
C PKWiU 15.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych
C PKWiU 15.20.11.0 Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym
C PKWiU 15.20.12.0 Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego
C PKWiU 15.20.13.0 Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu
C PKWiU 15.20.14.0 Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego 
C PKWiU 15.20.21.0 Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami, z materiałów włókienniczych
C PKWiU 15.20.29.0 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich
C PKWiU 15.20.31.0 Obuwie z metalowym noskiem ochronnym
C PKWiU 15.20.32.0 Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe
C PKWiU 15.20.40.0 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części
C PKWiU 15.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia
C PKWiU 16.10.10.0 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
C PKWiU 16.10.21.0 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
C PKWiU 16.10.22.0 Wełna drzewna; mączka drzewna
C PKWiU 16.10.23.0 Drewno w postaci wiórów lub kawałków
C PKWiU 16.10.31.0 Drewno nieobrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
C PKWiU 16.10.32.0 Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane
C PKWiU 16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
C PKWiU 16.10.91.0 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
C PKWiU 16.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna
C PKWiU 16.21.11.0 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
C PKWiU 16.21.12.0 Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy   
C PKWiU 16.21.13.0 Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
C PKWiU 16.21.14.0 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
C PKWiU 16.21.21.0 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane,o grubości <= 6 mm
C PKWiU 16.21.22.0 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
C PKWiU 16.21.91.0 Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli
C PKWiU 16.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych
C PKWiU 16.22.10.0 Gotowe płyty podłogowe
C PKWiU 16.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
C PKWiU 16.23.11.0 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
C PKWiU 16.23.12.0 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
C PKWiU 16.23.19.0 Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 16.23.20.0 Prefabrykowane budynki z drewna
C PKWiU 16.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
C PKWiU 16.24.11.0 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
C PKWiU 16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
C PKWiU 16.24.13.0 Pozostałe opakowania drewniane i ich części
C PKWiU 16.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
C PKWiU 16.29.11.0 Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
C PKWiU 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
C PKWiU 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
C PKWiU 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
C PKWiU 16.29.21.0 Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
C PKWiU 16.29.22.0 Wyroby z korka naturalnego
C PKWiU 16.29.23.0 Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
C PKWiU 16.29.24.0 Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
C PKWiU 16.29.91.0 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
C PKWiU 16.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
C PKWiU 17.11.11.0 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
C PKWiU 17.11.12.0 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
C PKWiU 17.11.13.0 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
C PKWiU 17.11.14.0 Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych 
C PKWiU 17.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
C PKWiU 17.12.11.0 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
C PKWiU 17.12.12.0 Papier i tektura czerpane
C PKWiU 17.12.13.0 Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy;podłoże do tapet
C PKWiU 17.12.14.0 Pozostały papier i tektura do celów graficznych
C PKWiU 17.12.20.0 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
C PKWiU 17.12.31.0 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
C PKWiU 17.12.32.0 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
C PKWiU 17.12.33.0 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
C PKWiU 17.12.34.0 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
C PKWiU 17.12.35.0 „Testliner” – papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
C PKWiU 17.12.41.0 Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony   
C PKWiU 17.12.42.0 Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony,z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
C PKWiU 17.12.43.0 Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
C PKWiU 17.12.44.0 Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
C PKWiU 17.12.51.0 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
C PKWiU 17.12.59.0 Pozostała tektura niepowleczona
C PKWiU 17.12.60.0 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
C PKWiU 17.12.71.0 Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
C PKWiU 17.12.72.0 Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
C PKWiU 17.12.73.0 Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
C PKWiU 17.12.74.0 Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
C PKWiU 17.12.75.0 Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
C PKWiU 17.12.76.0 Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
C PKWiU 17.12.77.0 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
C PKWiU 17.12.78.0 Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
C PKWiU 17.12.79.0 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
C PKWiU 17.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
C PKWiU 17.21.11.0 Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
C PKWiU 17.21.12.0 Worki i torby z papieru
C PKWiU 17.21.13.0 Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
C PKWiU 17.21.14.0 Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
C PKWiU 17.21.15.0 Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
C PKWiU 17.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury
C PKWiU 17.22.11.0 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
C PKWiU 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej,papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
C PKWiU 17.22.13.0 Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
C PKWiU 17.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją, artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
C PKWiU 17.23.11.0 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny
C PKWiU 17.23.12.0 Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
C PKWiU 17.23.13.0 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
C PKWiU 17.23.14.0 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane
C PKWiU 17.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
C PKWiU 17.24.11.0 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
C PKWiU 17.24.12.0 Pokrycia ścienne tekstylne
C PKWiU 17.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
C PKWiU 17.29.11.0 Etykiety z papieru i tektury
C PKWiU 17.29.12.0 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
C PKWiU 17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej;papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 17.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
C PKWiU 18.11.10.0 Usługi drukowania gazet
C PKWiU 18.12.11.0 Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
C PKWiU 18.12.12.0 Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów,plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
C PKWiU 18.12.13.0 Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
C PKWiU 18.12.14.0 Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków,rysunków i fotografii, kart pocztowych
C PKWiU 18.12.15.0 Usługi drukowania etykiet i metek
C PKWiU 18.12.16.0 Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice
C PKWiU 18.12.19.0 Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 18.13.10.0 Usługi związane z przygotowaniem do druku
C PKWiU 18.13.20.0 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
C PKWiU 18.13.30.0 Usługi wspomagające drukowanie
C PKWiU 18.14.10.0 Usługi introligatorskie i podobne usługi
C PKWiU 18.20.10.0 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
C PKWiU 18.20.20.0 Usługi reprodukcji nagrań wideo
C PKWiU 18.20.30.0 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
C PKWiU 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
C PKWiU 19.10.20.0 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
C PKWiU 19.10.30.0 Pak i koks pakowy
C PKWiU 19.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
C PKWiU 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
C PKWiU 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
C PKWiU 19.20.13.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu
C PKWiU 19.20.21.0 Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
C PKWiU 19.20.22.0 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
C PKWiU 19.20.23.0 Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
C PKWiU 19.20.24.0 Nafta inna niż lotnicza
C PKWiU 19.20.25.0 Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
C PKWiU 19.20.26.0 Oleje napędowe
C PKWiU 19.20.27.0 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 19.20.28.0 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 19.20.29.0 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparatyz ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane     
C PKWiU 19.20.31.0 Propan i butan skroplone
C PKWiU 19.20.32.0 Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
C PKWiU 19.20.41.0 Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
C PKWiU 19.20.42.0 Koks naftowy, bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
C PKWiU 19.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
C PKWiU 20.11.11.0 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
C PKWiU 20.11.12.0 Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
C PKWiU 20.11.13.0 Powietrze ciekłe i sprężone
C PKWiU 20.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
C PKWiU 20.12.11.0 Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
C PKWiU 20.12.12.0 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
C PKWiU 20.12.19.0 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
C PKWiU 20.12.21.0 Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
C PKWiU 20.12.22.0 Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
C PKWiU 20.12.23.0 Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
C PKWiU 20.12.24.0 Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
C PKWiU 20.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
C PKWiU 20.13.11.0 Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
C PKWiU 20.13.12.0 Uran zubożony i tor oraz ich związki
C PKWiU 20.13.13.0 Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierającete pierwiastki, izotopy lub związki
C PKWiU 20.13.14.0 Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
C PKWiU 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy)
C PKWiU 20.13.22.0 Związki halogenów i siarki z niemetalami
C PKWiU 20.13.23.0 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
C PKWiU 20.13.24.0 Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
C PKWiU 20.13.25.0 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
C PKWiU 20.13.31.0 Związki fluorowców z metalami
C PKWiU 20.13.32.0 Podchloryny, chlorany i nadchlorany
C PKWiU 20.13.41.0 Siarczki, siarczyny i siarczany
C PKWiU 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
C PKWiU 20.13.43.0 Węglany
C PKWiU 20.13.51.0 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
C PKWiU 20.13.52.0 Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych
C PKWiU 20.13.61.0 Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
C PKWiU 20.13.62.0 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
C PKWiU 20.13.63.0 Nadtlenek wodoru
C PKWiU 20.13.64.0 Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
C PKWiU 20.13.65.0 Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
C PKWiU 20.13.66.0 Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
C PKWiU 20.13.67.0 Piryty żelazowe wyprażone
C PKWiU 20.13.68.0 Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
C PKWiU 20.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
C PKWiU 20.14.11.0 Węglowodory alifatyczne
C PKWiU 20.14.12.0 Węglowodory cykliczne
C PKWiU 20.14.13.0 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
C PKWiU 20.14.14.0 Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
C PKWiU 20.14.19.0 Pozostałe pochodne węglowodorów
C PKWiU 20.14.21.0 Alkohole tłuszczowe przemysłowe
C PKWiU 20.14.22.1 Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
C PKWiU 20.14.22.9 Pozostałe alkohole monowodorotlenowe
C PKWiU 20.14.23.0 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
C PKWiU 20.14.24.0 Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli
C PKWiU 20.14.31.0 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
C PKWiU 20.14.32.0 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
C PKWiU 20.14.33.0 Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
C PKWiU 20.14.34.0 Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
C PKWiU 20.14.41.0 Związki z aminową grupą funkcyjną
C PKWiU 20.14.42.0 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
C PKWiU 20.14.43.0 Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
C PKWiU 20.14.44.0 Związki z inną azotową grupą funkcyjną
C PKWiU 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
C PKWiU 20.14.52.0 Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
C PKWiU 20.14.53.0 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru)i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
C PKWiU 20.14.61.0 Związki z aldehydową grupą funkcyjną
C PKWiU 20.14.62.0 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
C PKWiU 20.14.63.1 Etery zawierające biometanol lub bioetanol
C PKWiU 20.14.63.2 Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
C PKWiU 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.14.71.0 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
C PKWiU 20.14.72.0 Węgiel drzewny
C PKWiU 20.14.73.0 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
C PKWiU 20.14.74.0 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.
C PKWiU 20.14.75.1 Bioetanol (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
C PKWiU 20.14.75.9 Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
C PKWiU 20.14.80.0 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
C PKWiU 20.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
C PKWiU 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
C PKWiU 20.15.20.0 Chlorek amonu; azotyny
C PKWiU 20.15.31.0 Mocznik
C PKWiU 20.15.32.0 Siarczan amonu
C PKWiU 20.15.33.0 Azotan amonu
C PKWiU 20.15.34.0 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
C PKWiU 20.15.35.0 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
C PKWiU 20.15.39.0 Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny
C PKWiU 20.15.41.0 Superfosfaty
C PKWiU 20.15.49.0 Pozostałe nawozy fosforowe
C PKWiU 20.15.51.0 Chlorek potasu
C PKWiU 20.15.52.0 Siarczan potasu
C PKWiU 20.15.59.0 Pozostałe nawozy potasowe
C PKWiU 20.15.60.0 Azotan sodu
C PKWiU 20.15.71.0 Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
C PKWiU 20.15.72.0 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
C PKWiU 20.15.73.0 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
C PKWiU 20.15.74.0 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
C PKWiU 20.15.75.0 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
C PKWiU 20.15.76.0 Azotan potasu
C PKWiU 20.15.79.0 Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas),gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.15.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozówi związków azotowych
C PKWiU 20.16.10.0 Polimery etylenu w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.20.0 Polimery styrenu w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.30.0 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.40.0 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.51.0 Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.52.0 Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.53.0 Polimery akrylu w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.54.0 Poliamidy w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.55.0 Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.56.0 Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.57.0 Silikony w formach podstawowych
C PKWiU 20.16.59.0 Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.16.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
C PKWiU 20.17.10.0 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
C PKWiU 20.17.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
C PKWiU 20.20.11.0 Środki owadobójcze
C PKWiU 20.20.12.0 Środki chwastobójcze
C PKWiU 20.20.13.0 Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
C PKWiU 20.20.14.0 Środki odkażające
C PKWiU 20.20.15.0 Środki grzybobójcze
C PKWiU 20.20.19.0 Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
C PKWiU 20.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
C PKWiU 20.30.11.0 Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
C PKWiU 20.30.12.0 Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
C PKWiU 20.30.21.0 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne) ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
C PKWiU 20.30.22.0 Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
C PKWiU 20.30.23.0 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowyc hi podobne
C PKWiU 20.30.24.0 Farba drukarska
C PKWiU 20.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
C PKWiU 20.41.10.0 Gliceryna
C PKWiU 20.41.20.0 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
C PKWiU 20.41.31.0 Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
C PKWiU 20.41.32.0 Detergenty i preparaty do prania
C PKWiU 20.41.41.0 Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
C PKWiU 20.41.42.0 Woski sztuczne i preparowane
C PKWiU 20.41.43.0 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
C PKWiU 20.41.44.0 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
C PKWiU 20.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
C PKWiU 20.42.11.0 Perfumy i wody toaletowe
C PKWiU 20.42.12.0 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
C PKWiU 20.42.13.0 Kosmetyki do manicure i pedicure
C PKWiU 20.42.14.0 Pudry kosmetyczne lub toaletowe
C PKWiU 20.42.15.0 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.42.16.0 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
C PKWiU 20.42.17.0 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.42.18.0 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pastyi proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
C PKWiU 20.42.19.0 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
C PKWiU 20.51.11.0 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
C PKWiU 20.51.12.0 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
C PKWiU 20.51.13.0 Ognie sztuczne
C PKWiU 20.51.14.0 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
C PKWiU 20.51.20.0 Zapałki
C PKWiU 20.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
C PKWiU 20.52.10.0 Kleje
C PKWiU 20.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
C PKWiU 20.53.10.0 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
C PKWiU 20.53.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków rycznych i mieszanin substancji zapachowych
C PKWiU 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
C PKWiU 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.59.20.0 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
C PKWiU 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
C PKWiU 20.59.41.0 Preparaty smarowe
C PKWiU 20.59.42.0 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
C PKWiU 20.59.43.0 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
C PKWiU 20.59.51.0 Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
C PKWiU 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.59.53.0 Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
C PKWiU 20.59.54.0 Węgiel aktywny
C PKWiU 20.59.55.0 Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
C PKWiU 20.59.56.0 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.59.57.0 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu
C PKWiU 20.59.59.1 Estry kwasów tłuszczowych
C PKWiU 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
C PKWiU 20.59.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 20.60.11.0 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
C PKWiU 20.60.12.0 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
C PKWiU 20.60.13.0 Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
C PKWiU 20.60.14.0 Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych
C PKWiU 20.60.21.0 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
C PKWiU 20.60.22.0 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
C PKWiU 20.60.23.0 Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
C PKWiU 20.60.24.0 Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
C PKWiU 20.60.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
C PKWiU 21.10.10.0 Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry
C PKWiU 21.10.20.0 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
C PKWiU 21.10.31.0 Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne
C PKWiU 21.10.32.0 Sulfonamidy
C PKWiU 21.10.40.0 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 21.10.51.0 Prowitaminy, witaminy i ich pochodne
C PKWiU 21.10.52.0 Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony
C PKWiU 21.10.53.0 Glikozydy i alkoloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
C PKWiU 21.10.54.0 Antybiotyki
C PKWiU 21.10.60.0 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 21.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
C PKWiU 21.20.11.0 Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki
C PKWiU 21.20.12.0 Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków
C PKWiU 21.20.13.0 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków; leki pozostałe
C PKWiU 21.20.21.0 Antysurowice i szczepionki
C PKWiU 21.20.22.0 Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych
C PKWiU 21.20.23.0 Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne
C PKWiU 21.20.24.0 Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy
C PKWiU 21.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C PKWiU 22.11.11.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
C PKWiU 22.11.12.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
C PKWiU 22.11.13.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
C PKWiU 22.11.14.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
C PKWiU 22.11.15.0 Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy
C PKWiU 22.11.16.0 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy
C PKWiU 22.11.20.0 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
C PKWiU 22.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
C PKWiU 22.19.10.0 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
C PKWiU 22.19.20.0 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
C PKWiU 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
C PKWiU 22.19.40.0 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
C PKWiU 22.19.50.0 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
C PKWiU 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
C PKWiU 22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki),z gumy innej niż ebonit
C PKWiU 22.19.72.0 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
C PKWiU 22.19.73.0 Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
C PKWiU 22.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
C PKWiU 22.21.10.0 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.21.21.0 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.21.29.0 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych   
C PKWiU 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
C PKWiU 22.21.41.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych    
C PKWiU 22.21.42.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
C PKWiU 22.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.22.11.0 Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
C PKWiU 22.22.12.0 Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
C PKWiU 22.22.13.0 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.22.14.0 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.22.19.0 Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.23.11.0 Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
C PKWiU 22.23.12.0 Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.23.13.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności> 300 l, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.23.14.0 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.23.15.0 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
C PKWiU 22.23.19.0 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 22.23.20.0 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
C PKWiU 22.29.10.0 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.21.0 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm
C PKWiU 22.29.22.0 Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.23.0 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe,z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.24.0 Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.25.0 Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.26.0 Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych 
C PKWiU 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.91.0 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
C PKWiU 22.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
C PKWiU 23.11.11.0 Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
C PKWiU 23.11.12.0 Szkło typu float i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
C PKWiU 23.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
C PKWiU 23.12.11.0 Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione,ale nieoprawione ani nieobramowane
C PKWiU 23.12.12.0 Szkło bezpieczne
C PKWiU 23.12.13.0 Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
C PKWiU 23.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
C PKWiU 23.13.11.0 Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
C PKWiU 23.13.12.0 Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych
C PKWiU 23.13.13.0 Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
C PKWiU 23.13.14.0 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych
C PKWiU 23.13.91.0 Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych
C PKWiU 23.13.92.0 Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych
C PKWiU 23.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
C PKWiU 23.14.11.0 Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych 
C PKWiU 23.14.12.0 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin 
C PKWiU 23.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
C PKWiU 23.19.11.0 Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione 
C PKWiU 23.19.12.0 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach
C PKWiU 23.19.21.0 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
C PKWiU 23.19.22.0 Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
C PKWiU 23.19.23.0 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznychlub farmaceutycznych; ampułki szklane
C PKWiU 23.19.24.0 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
C PKWiU 23.19.25.0 Izolatory elektryczne szklane
C PKWiU 23.19.26.0 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 23.19.91.0 Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
C PKWiU 23.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
C PKWiU 23.20.11.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
C PKWiU 23.20.12.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
C PKWiU 23.20.13.0 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 23.20.14.0 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne
C PKWiU 23.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
C PKWiU 23.31.10.0 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
C PKWiU 23.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznychCEGŁY, ,
C PKWiU 23.32.11.0 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.
C PKWiU 23.32.12.0 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
C PKWiU 23.32.13.0 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
C PKWiU 23.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
C PKWiU 23.41.11.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej
C PKWiU 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
C PKWiU 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
C PKWiU 23.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych
C PKWiU 23.42.10.0 Wyroby sanitarne ceramiczne
C PKWiU 23.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
C PKWiU 23.43.10.0 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
C PKWiU 23.43.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
C PKWiU 23.44.11.0 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej
C PKWiU 23.44.12.0 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej
C PKWiU 23.44.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
C PKWiU 23.49.11.0 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów
C PKWiU 23.49.12.0 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 23.49.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych
C PKWiU 23.51.11.0 Klinkier cementowy
C PKWiU 23.51.12.0 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
C PKWiU 23.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
C PKWiU 23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
C PKWiU 23.52.20.0 Gips
C PKWiU 23.52.30.0 Dolomit kalcynowany lub spiekany
C PKWiU 23.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu
C PKWiU 23.61.11.1 Płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z betonu
C PKWiU 23.61.11.2 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu lub ze sztucznego kamienia   
C PKWiU 23.61.12.1 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z betonu
C PKWiU 23.61.12.2 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu lub ze sztucznego kamienia
C PKWiU 23.61.20.0 Budynki prefabrykowane z betonu
C PKWiU 23.61.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
C PKWiU 23.62.10.0 Wyroby z gipsu do celów budowlanych
C PKWiU 23.62.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
C PKWiU 23.63.10.0 Masa betonowa prefabrykowana
C PKWiU 23.63.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej
C PKWiU 23.64.10.0 Zaprawy murarskie
C PKWiU 23.64.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
C PKWiU 23.65.11.0 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym
C PKWiU 23.65.12.0 Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp.
C PKWiU 23.65.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów włókno-cementowych itp.
C PKWiU 23.69.11.0 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 23.69.19.0 Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 23.69.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
C PKWiU 23.70.11.0 Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru
C PKWiU 23.70.12.0 Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych
C PKWiU 23.70.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
C PKWiU 23.91.11.0 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
C PKWiU 23.91.12.0 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
C PKWiU 23.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
C PKWiU 23.99.11.0 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych,niezmontowane
C PKWiU 23.99.12.0 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
C PKWiU 23.99.13.0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
C PKWiU 23.99.14.0 Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
C PKWiU 23.99.15.0 Korund sztuczny
C PKWiU 23.99.19.0 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane   
C PKWiU 23.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 24.10.11.0 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
C PKWiU 24.10.12.0 Żelazostopy
C PKWiU 24.10.13.0 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
C PKWiU 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
C PKWiU 24.10.21.0 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej
C PKWiU 24.10.22.0 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.10.23.0 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej
C PKWiU 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
C PKWiU 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej  
C PKWiU 24.10.33.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej   
C PKWiU 24.10.34.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
C PKWiU 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
C PKWiU 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
C PKWiU 24.10.42.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej   
C PKWiU 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm,z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
C PKWiU 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
C PKWiU 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
C PKWiU 24.10.53.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
C PKWiU 24.10.54.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm,ze stali krzemowej elektrotechnicznej
C PKWiU 24.10.55.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej
C PKWiU 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
C PKWiU 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
C PKWiU 24.10.63.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.10.64.0 Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
C PKWiU 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
C PKWiU 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
C PKWiU 24.10.67.0 Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych
C PKWiU 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
C PKWiU 24.10.72.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
C PKWiU 24.10.74.0 Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali
C PKWiU 24.10.75.0 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali
C PKWiU 24.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza
C PKWiU 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
C PKWiU 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
C PKWiU 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali    
C PKWiU 24.20.14.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali
C PKWiU 24.20.21.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej> 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.22.0 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.23.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.24.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.32.0 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.35.0 Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
C PKWiU 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali       
C PKWiU 24.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodówrurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
C PKWiU 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtownikii profile, ze stali niestopowej
C PKWiU 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej   
C PKWiU 24.31.30.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtownikii profile, ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno
C PKWiU 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
C PKWiU 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane  
C PKWiU 24.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno
C PKWiU 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 
C PKWiU 24.33.12.1 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.33.12.2 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, z pozostałej stali stopowej
C PKWiU 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
C PKWiU 24.33.30.0 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej
C PKWiU 24.33.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno
C PKWiU 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
C PKWiU 24.34.12.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej
C PKWiU 24.34.13.0 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej
C PKWiU 24.34.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno
C PKWiU 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu,lub w postaci proszku
C PKWiU 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu,lub w postaci proszku
C PKWiU 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
C PKWiU 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
C PKWiU 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
C PKWiU 24.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych
C PKWiU 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
C PKWiU 24.42.12.0 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu
C PKWiU 24.42.21.0 Proszki i płatki z aluminium
C PKWiU 24.42.22.0 Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium
C PKWiU 24.42.23.0 Drut z aluminium i stopów aluminium
C PKWiU 24.42.24.0 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
C PKWiU 24.42.25.0 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości <= 0,2 mm
C PKWiU 24.42.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
C PKWiU 24.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
C PKWiU 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
C PKWiU 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
C PKWiU 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
C PKWiU 24.43.21.0 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
C PKWiU 24.43.22.0 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
C PKWiU 24.43.23.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów
C PKWiU 24.43.24.0 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny
C PKWiU 24.43.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
C PKWiU 24.44.11.0 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
C PKWiU 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
C PKWiU 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
C PKWiU 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
C PKWiU 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
C PKWiU 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
C PKWiU 24.44.24.0 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
C PKWiU 24.44.25.0 Folia z miedzi o grubości <= 0,15 mm
C PKWiU 24.44.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodówrurowych, z miedzi i jej stopów
C PKWiU 24.44.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
C PKWiU 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
C PKWiU 24.45.12.0 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produktypośrednie hutnictwa niklu
C PKWiU 24.45.21.0 Proszki i płatki niklu i stopów niklu
C PKWiU 24.45.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
C PKWiU 24.45.23.0 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
C PKWiU 24.45.24.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodówrurowych, z niklu i stopów niklu
C PKWiU 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali  
C PKWiU 24.45.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
C PKWiU 24.46.10.0 Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączająccermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu
C PKWiU 24.46.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwajądrowego przetworzonego
C PKWiU 24.51.11.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego
C PKWiU 24.51.12.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
C PKWiU 24.51.13.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego
C PKWiU 24.51.20.0 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
C PKWiU 24.51.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
C PKWiU 24.51.99.0 Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
C PKWiU 24.52.10.0 Usługi wykonywania odlewów staliwnych
C PKWiU 24.52.20.0 Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
C PKWiU 24.52.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
C PKWiU 24.53.10.0 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
C PKWiU 24.54.10.1 Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – brązy
C PKWiU 24.54.10.2 Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – mosiądze
C PKWiU 24.54.10.3 Usługi wykonywania odlewów ze stopów cynku
C PKWiU 24.54.10.9 Usługi wykonywania odlewów ze stopów innych metali nieżelaznych
C PKWiU 25.11.10.0 Budynki prefabrykowane z metalu
C PKWiU 25.11.21.0 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali
C PKWiU 25.11.22.0 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali
C PKWiU 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium     
C PKWiU 25.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
C PKWiU 25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu
C PKWiU 25.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej
C PKWiU 25.21.11.0 Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie
C PKWiU 25.21.12.0 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
C PKWiU 25.21.13.0 Części kotłów centralnego ogrzewania
C PKWiU 25.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
C PKWiU 25.29.11.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
C PKWiU 25.29.12.0 Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz
C PKWiU 25.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
C PKWiU 25.30.11.0 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe  
C PKWiU 25.30.12.0 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
C PKWiU 25.30.13.0 Części wytwornic pary
C PKWiU 25.30.21.0 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów
C PKWiU 25.30.22.0 Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów
C PKWiU 25.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
C PKWiU 25.40.11.0 Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletówi podobnego sprzętu
C PKWiU 25.40.12.0 Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
C PKWiU 25.40.13.0 Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części
C PKWiU 25.40.14.0 Części uzbrojenia i broni wojskowej
C PKWiU 25.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
C PKWiU 25.50.11.0 Usługi kucia metali
C PKWiU 25.50.12.0 Usługi wytłaczania, prasowania metali
C PKWiU 25.50.13.0 Usługi formowania metali pozostałymi technikami
C PKWiU 25.50.20.0 Usługi w zakresie metalurgii proszków
C PKWiU 25.61.11.0 Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
C PKWiU 25.61.12.0 Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
C PKWiU 25.61.21.0 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metaliinnymi materiałami
C PKWiU 25.61.22.0 Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
C PKWiU 25.62.10.0 Toczenie elementów metalowych
C PKWiU 25.62.20.0 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
C PKWiU 25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
C PKWiU 25.71.12.0 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach
C PKWiU 25.71.13.0 Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure
C PKWiU 25.71.14.0 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładaniatortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukrui podobne artykuły kuchenne lub stołowe
C PKWiU 25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części
C PKWiU 25.71.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
C PKWiU 25.72.11.0 Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowychi meblach, z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.72.12.0 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.72.13.0 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie  
C PKWiU 25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.72.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
C PKWiU 25.73.10.0 Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
C PKWiU 25.73.20.0 Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
C PKWiU 25.73.30.0 Pozostałe narzędzia
C PKWiU 25.73.40.0 Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych(włączając elektryczne) lub do obrabiarek
C PKWiU 25.73.50.0 Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
C PKWiU 25.73.60.0 Pozostałe narzędzia ręczne
C PKWiU 25.73.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
C PKWiU 25.91.11.0 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemnikina dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali,o pojemności >= 50 l, ale <= 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
C PKWiU 25.91.12.0 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemnikina dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
C PKWiU 25.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych
C PKWiU 25.92.11.0 Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali
C PKWiU 25.92.12.0 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu),o pojemności <= 300 l, z aluminium
C PKWiU 25.92.13.0 Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali
C PKWiU 25.93.11.0 Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesiai podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej
C PKWiU 25.93.12.0 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej
C PKWiU 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi
C PKWiU 25.93.14.0 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby
C PKWiU 25.93.15.0 Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika
C PKWiU 25.93.16.0 Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi
C PKWiU 25.93.17.0 Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części
C PKWiU 25.93.18.0 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 25.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobówz drutu, łańcuchów i sprężyn
C PKWiU 25.94.11.0 Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 25.94.13.0 Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowanei niegwintowane
C PKWiU 25.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elementówzłącznych, śrub i wkrętów
C PKWiU 25.99.12.0 Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części z: żeliwa, stali, miedzi lub aluminium     
C PKWiU 25.99.21.0 Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione
C PKWiU 25.99.22.0 Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych
C PKWiU 25.99.23.0 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.99.24.0 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.99.25.0 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych
C PKWiU 25.99.26.0 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki
C PKWiU 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 25.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 26.11.11.0 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe
C PKWiU 26.11.12.0 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe   
C PKWiU 26.11.21.0 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych  
C PKWiU 26.11.22.0 Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
C PKWiU 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone
C PKWiU 26.11.40.0 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 26.11.91.0 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych
C PKWiU 26.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych
C PKWiU 26.12.10.0 Obwody drukowane zmontowane
C PKWiU 26.12.20.0 Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
C PKWiU 26.12.30.0 Karty inteligentne
C PKWiU 26.12.91.0 Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych
C PKWiU 26.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapełnionych kart elektronicznych
C PKWiU 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne
C PKWiU 26.20.12.0 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszynydo automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
C PKWiU 26.20.13.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
C PKWiU 26.20.14.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
C PKWiU 26.20.15.0 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzaniadanych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowiejedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
C PKWiU 26.20.16.0 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające
C PKWiU 26.20.17.0 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
C PKWiU 26.20.18.0 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
C PKWiU 26.20.21.0 Jednostki pamięci
C PKWiU 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
C PKWiU 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
C PKWiU 26.20.40.0 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
C PKWiU 26.20.91.0 Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
C PKWiU 26.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
C PKWiU 26.30.11.0 Urządzenia nadawczo-odbiorcze
C PKWiU 26.30.12.0 Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej
C PKWiU 26.30.13.0 Kamery telewizyjne
C PKWiU 26.30.21.0 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
C PKWiU 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
C PKWiU 26.30.23.0 Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony
C PKWiU 26.30.30.0 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
C PKWiU 26.30.40.0 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
C PKWiU 26.30.50.0 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
C PKWiU 26.30.60.0 Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych tym podobnych
C PKWiU 26.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
C PKWiU 26.40.11.0 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
C PKWiU 26.40.12.0 Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania
C PKWiU 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowelub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
C PKWiU 26.40.31.0 Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzeniado odtwarzania dźwięku
C PKWiU 26.40.32.0 Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku
C PKWiU 26.40.33.0 Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania
C PKWiU 26.40.34.0 Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
C PKWiU 26.40.41.0 Mikrofony i ich stojaki
C PKWiU 26.40.42.0 Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub głośników  
C PKWiU 26.40.43.0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne elektryczna
C PKWiU 26.40.44.0 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 26.40.51.0 Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
C PKWiU 26.40.52.0 Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
C PKWiU 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiemtelewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem
C PKWiU 26.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznegosprzętu powszechnego użytku
C PKWiU 26.51.11.0 Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne 
C PKWiU 26.51.12.0 Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumentyi przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
C PKWiU 26.51.20.0 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
C PKWiU 26.51.31.0 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
C PKWiU 26.51.32.0 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie,traserskie lub do obliczeń rachunkowych
C PKWiU 26.51.33.0 Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometryi suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 26.51.41.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
C PKWiU 26.51.42.0 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe
C PKWiU 26.51.43.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego
C PKWiU 26.51.44.0 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji
C PKWiU 26.51.45.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
C PKWiU 26.51.51.0 Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometryi psychrometry 
C PKWiU 26.51.52.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów
C PKWiU 26.51.53.0 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane    
C PKWiU 26.51.61.0 Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych)i aparatura dyfrakcyjna
C PKWiU 26.51.62.0 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów
C PKWiU 26.51.63.0 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu  
C PKWiU 26.51.64.0 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierzei podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy   
C PKWiU 26.51.65.0 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne
C PKWiU 26.51.66.0 Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane   
C PKWiU 26.51.70.0 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli  
C PKWiU 26.51.81.0 Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
C PKWiU 26.51.82.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy
C PKWiU 26.51.83.0 Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniemmikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej
C PKWiU 26.51.84.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64
C PKWiU 26.51.85.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
C PKWiU 26.51.86.0 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62
C PKWiU 26.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentówi przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
C PKWiU 26.52.11.0 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym
C PKWiU 26.52.12.0 Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery
C PKWiU 26.52.13.0 Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczychi podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów
C PKWiU 26.52.14.0 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
C PKWiU 26.52.21.0 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
C PKWiU 26.52.22.0 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
C PKWiU 26.52.23.0 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane
C PKWiU 26.52.24.0 Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane
C PKWiU 26.52.25.0 Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane
C PKWiU 26.52.26.0 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
C PKWiU 26.52.27.0 Pozostałe części do zegarków i zegarów
C PKWiU 26.52.28.0 Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne
C PKWiU 26.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
C PKWiU 26.60.11.0 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
C PKWiU 26.60.12.0 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
C PKWiU 26.60.13.0 Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych
C PKWiU 26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe
C PKWiU 26.60.91.0 Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznegoi elektroterapeutycznego
C PKWiU 26.60.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
C PKWiU 26.70.11.0 Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników
C PKWiU 26.70.12.0 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach itp.
C PKWiU 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
C PKWiU 26.70.14.0 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne   
C PKWiU 26.70.15.0 Kamery filmowe
C PKWiU 26.70.16.0 Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów
C PKWiU 26.70.17.0 Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne
C PKWiU 26.70.18.0 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałychzminiaturyzowanych form zapisu
C PKWiU 26.70.19.0 Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego
C PKWiU 26.70.21.0 Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne(z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych
C PKWiU 26.70.22.0 Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne    
C PKWiU 26.70.23.0 Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne,gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 26.70.24.0 Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopówoptycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych
C PKWiU 26.70.25.0 Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 26.70.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
C PKWiU 26.80.11.0 Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
C PKWiU 26.80.12.0 Optyczne niezapisane nośniki informacji
C PKWiU 26.80.13.0 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matrycei wzorce do produkcji dysków
C PKWiU 26.80.14.0 Karty z paskiem magnetycznym
C PKWiU 26.80.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznychi optycznych niezapisanych nośników informacji
C PKWiU 27.11.10.0 Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądustałego; prądnice prądu stałego    
C PKWiU 27.11.21.0 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W
C PKWiU 27.11.22.0 Silniki prądu przemiennego jednofazowe
C PKWiU 27.11.23.0 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W
C PKWiU 27.11.24.0 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW
C PKWiU 27.11.25.0 Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW
C PKWiU 27.11.26.0 Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
C PKWiU 27.11.31.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym  
C PKWiU 27.11.32.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornicejednotwornikowe
C PKWiU 27.11.41.0 Transformatory z ciekłym dielektrykiem
C PKWiU 27.11.42.0 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej <= 16 kVA
C PKWiU 27.11.43.0 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA
C PKWiU 27.11.50.0 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki
C PKWiU 27.11.61.0 Części silników elektrycznych i prądnic
C PKWiU 27.11.62.0 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników
C PKWiU 27.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
C PKWiU 27.12.10.0 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V
C PKWiU 27.12.21.0 Bezpieczniki do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.12.22.0 Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.12.23.0 Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana
C PKWiU 27.12.24.0 Przekaźniki do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.12.31.0 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.12.32.0 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturęłączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1.000 V
C PKWiU 27.12.40.0 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
C PKWiU 27.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
C PKWiU 27.20.11.0 Ogniwa i baterie galwaniczne
C PKWiU 27.20.12.0 Części ogniw i baterii galwanicznych
C PKWiU 27.20.21.0 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych
C PKWiU 27.20.22.0 Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych
C PKWiU 27.20.23.0 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne
C PKWiU 27.20.24.0 Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory
C PKWiU 27.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
C PKWiU 27.31.11.0 Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych
C PKWiU 27.31.12.0 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
C PKWiU 27.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
C PKWiU 27.32.11.0 Drut nawojowy izolowany
C PKWiU 27.32.12.0 Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
C PKWiU 27.32.13.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.32.14.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1.000 V
C PKWiU 27.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
C PKWiU 27.33.11.0 Przełączniki do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.33.12.0 Oprawy lamp do napięć <= 1.000 V
C PKWiU 27.33.13.0 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 27.33.14.0 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych
C PKWiU 27.33.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
C PKWiU 27.40.11.0 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
C PKWiU 27.40.12.0 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
C PKWiU 27.40.13.0 Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 27.40.14.0 Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 27.40.15.0 Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
C PKWiU 27.40.21.0 Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
C PKWiU 27.40.22.0 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
C PKWiU 27.40.23.0 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
C PKWiU 27.40.24.0 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjnei podobne
C PKWiU 27.40.25.0 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowanena suficie lub ścianach
C PKWiU 27.40.31.0 Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych
C PKWiU 27.40.32.0 Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek
C PKWiU 27.40.33.0 Reflektory poszukiwawcze i punktowe
C PKWiU 27.40.39.0 Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
C PKWiU 27.40.41.0 Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
C PKWiU 27.40.42.0 Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
C PKWiU 27.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
C PKWiU 27.51.11.0 Chłodziarki i zamrażarki typu domowego
C PKWiU 27.51.12.0 Zmywarki do naczyń typu domowego
C PKWiU 27.51.13.0 Pralki i suszarki typu domowego
C PKWiU 27.51.14.0 Koce elektryczne
C PKWiU 27.51.15.0 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego
C PKWiU 27.51.21.0 Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym
C PKWiU 27.51.22.0 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym  
C PKWiU 27.51.23.0 Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne
C PKWiU 27.51.24.0 Pozostały sprzęt elektrotermiczny
C PKWiU 27.51.25.0 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowymlub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe
C PKWiU 27.51.26.0 Urządzeniado ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne
C PKWiU 27.51.27.0 Kuchenki mikrofalowe
C PKWiU 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
C PKWiU 27.51.29.0 Rezystory grzejne elektryczne
C PKWiU 27.51.30.0 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowychi recyrkulacyjnych typu domowego
C PKWiU 27.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C PKWiU 27.52.11.0 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny   
C PKWiU 27.52.12.0 Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe  
C PKWiU 27.52.13.0 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 27.52.14.0 Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
C PKWiU 27.52.20.0 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C PKWiU 27.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznegosprzętu gospodarstwa domowego
C PKWiU 27.90.11.0 Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne   
C PKWiU 27.90.12.0 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych
C PKWiU 27.90.13.0 Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych
C PKWiU 27.90.20.0 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej
C PKWiU 27.90.31.0 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
C PKWiU 27.90.32.0 Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
C PKWiU 27.90.33.0 Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 27.90.40.0 Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany
C PKWiU 27.90.51.0 Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodachprądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar
C PKWiU 27.90.52.0 Pozostałe kondensatory stałe
C PKWiU 27.90.53.0 Kondensatory nastawne lub strojeniowe
C PKWiU 27.90.60.0 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych
C PKWiU 27.90.70.0 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach
C PKWiU 27.90.81.0 Części kondensatorów elektrycznych
C PKWiU 27.90.82.0 Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów
C PKWiU 27.90.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego
C PKWiU 28.11.11.0 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających
C PKWiU 28.11.12.0 Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
C PKWiU 28.11.13.0 Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe,z zapłonem samoczynnym
C PKWiU 28.11.21.0 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
C PKWiU 28.11.22.0 Turbiny hydrauliczne i koła wodne
C PKWiU 28.11.23.0 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
C PKWiU 28.11.24.0 Turbiny wiatrowe
C PKWiU 28.11.31.0 Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
C PKWiU 28.11.32.0 Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
C PKWiU 28.11.33.0 Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowychi turbośmigłowych
C PKWiU 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
C PKWiU 28.11.42.0 Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 28.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
C PKWiU 28.12.11.0 Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
C PKWiU 28.12.12.0 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne
C PKWiU 28.12.13.0 Pompy hydrauliczne
C PKWiU 28.12.14.0 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
C PKWiU 28.12.15.0 Zespoły hydrauliczne
C PKWiU 28.12.16.0 Układy hydrauliczne
C PKWiU 28.12.20.0 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznegoi pneumatycznego
C PKWiU 28.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętui wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
C PKWiU 28.13.11.0 Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
C PKWiU 28.13.12.0 Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
C PKWiU 28.13.13.0 Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
C PKWiU 28.13.14.0 Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy 
C PKWiU 28.13.21.0 Pompy próżniowe
C PKWiU 28.13.22.0 Pompy powietrzne ręczne lub nożne
C PKWiU 28.13.23.0 Sprężarki do urządzeń chłodniczych
C PKWiU 28.13.24.0 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowymi przeznaczone do holowania przez inny pojazd
C PKWiU 28.13.25.0 Turbosprężarki
C PKWiU 28.13.26.0 Sprężarki wyporowe tłokowe
C PKWiU 28.13.27.0 Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
C PKWiU 28.13.28.0 Pozostałe sprężarki
C PKWiU 28.13.31.0 Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
C PKWiU 28.13.32.0 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrzai innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
C PKWiU 28.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
C PKWiU 28.14.11.0 Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa
C PKWiU 28.14.12.0 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania  
C PKWiU 28.14.13.0 Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
C PKWiU 28.14.20.0 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
C PKWiU 28.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałychkurków i zaworów
C PKWiU 28.15.10.0 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
C PKWiU 28.15.21.0 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
C PKWiU 28.15.22.0 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione)oraz korby
C PKWiU 28.15.23.0 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
C PKWiU 28.15.24.0 Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowei pozostałe układy zmieniające prędkość
C PKWiU 28.15.25.0 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
C PKWiU 28.15.26.0 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
C PKWiU 28.15.31.0 Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
C PKWiU 28.15.32.0 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
C PKWiU 28.15.39.0 Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.15.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
C PKWiU 28.21.11.0 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzeniado usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
C PKWiU 28.21.12.0 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
C PKWiU 28.21.13.0 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych   
C PKWiU 28.21.14.0 Części pieców, palenisk i palników piecowych
C PKWiU 28.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
C PKWiU 28.22.11.0 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.22.12.0 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki
C PKWiU 28.22.13.0 Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszeniapojazdów
C PKWiU 28.22.14.0 Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznegoz urządzeniami dźwigowymi
C PKWiU 28.22.15.0 Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych
C PKWiU 28.22.16.0 Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
C PKWiU 28.22.17.0 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągii przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
C PKWiU 28.22.18.0 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania
C PKWiU 28.22.19.0 Części urządzeń dźwigowych i chwytaków
C PKWiU 28.22.20.0 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne
C PKWiU 28.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków
C PKWiU 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstówi maszyny liczące
C PKWiU 28.23.12.0 Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
C PKWiU 28.23.13.0 Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące
C PKWiU 28.23.21.0 Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki
C PKWiU 28.23.22.0 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego
C PKWiU 28.23.23.0 Pozostałe maszyny biurowe
C PKWiU 28.23.24.0 Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących
C PKWiU 28.23.25.0 Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek
C PKWiU 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek
C PKWiU 28.23.91.0 Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
C PKWiU 28.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
C PKWiU 28.24.11.0 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym
C PKWiU 28.24.12.0 Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
C PKWiU 28.24.21.0 Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym
C PKWiU 28.24.22.0 Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych
C PKWiU 28.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznychnarzędzi ręcznych
C PKWiU 28.25.11.0 Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrzalub innych gazów
C PKWiU 28.25.12.0 Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych
C PKWiU 28.25.13.0 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
C PKWiU 28.25.14.0 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.25.20.0 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
C PKWiU 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
C PKWiU 28.25.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowychurządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
C PKWiU 28.29.11.0 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji
C PKWiU 28.29.12.0 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
C PKWiU 28.29.13.0 Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowegodo silników spalinowych
C PKWiU 28.29.21.0 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników
C PKWiU 28.29.22.0 Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa
C PKWiU 28.29.23.0 Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
C PKWiU 28.29.31.0 Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału
C PKWiU 28.29.32.0 Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwiedomowym
C PKWiU 28.29.39.0 Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
C PKWiU 28.29.41.0 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.29.42.0 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
C PKWiU 28.29.43.0 Automaty sprzedające
C PKWiU 28.29.50.0 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
C PKWiU 28.29.60.0 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmującyzmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.29.70.0 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
C PKWiU 28.29.81.0 Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
C PKWiU 28.29.82.0 Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowanialub oczyszczania cieczy lub gazów
C PKWiU 28.29.83.0 Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznychdo walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających,odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających
C PKWiU 28.29.84.0 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.29.85.0 Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
C PKWiU 28.29.86.0 Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego
C PKWiU 28.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałychmaszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.30.10.0 Ciągniki kierowane przez pieszego
C PKWiU 28.30.21.0 Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW
C PKWiU 28.30.22.0 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW
C PKWiU 28.30.23.0 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
C PKWiU 28.30.31.0 Pługi
C PKWiU 28.30.32.0 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastownikii glebogryzarki
C PKWiU 28.30.33.0 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
C PKWiU 28.30.34.0 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
C PKWiU 28.30.39.0 Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
C PKWiU 28.30.40.0 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
C PKWiU 28.30.51.0 Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.30.52.0 Maszyny do zbioru siana
C PKWiU 28.30.53.0 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
C PKWiU 28.30.54.0 Maszyny do zbioru roślin okopowych
C PKWiU 28.30.59.0 Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.30.60.0 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
C PKWiU 28.30.70.0 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
C PKWiU 28.30.81.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj,owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
C PKWiU 28.30.82.0 Dojarki mechaniczne
C PKWiU 28.30.83.0 Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
C PKWiU 28.30.84.0 Inkubatory i wylęgarnie drobiu
C PKWiU 28.30.85.0 Urządzenia drobiarskie
C PKWiU 28.30.86.0 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.30.91.0 Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)
C PKWiU 28.30.92.0 Części maszyn do uprawy gleby
C PKWiU 28.30.93.0 Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
C PKWiU 28.30.94.0 Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich
C PKWiU 28.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
C PKWiU 28.41.11.0 Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną
C PKWiU 28.41.12.0 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskoweobrabiarki przestawialne, do metalu
C PKWiU 28.41.21.0 Tokarki do usuwania metalu
C PKWiU 28.41.22.0 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.41.23.0 Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu
C PKWiU 28.41.24.0 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu
C PKWiU 28.41.31.0 Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu
C PKWiU 28.41.32.0 Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu
C PKWiU 28.41.33.0 Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydraulicznei prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane  
C PKWiU 28.41.34.0 Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.41.40.0 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
C PKWiU 28.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
C PKWiU 28.49.11.0 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno
C PKWiU 28.49.12.0 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji
C PKWiU 28.49.21.0 Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek
C PKWiU 28.49.22.0 Uchwyty przedmiotów obrabianych
C PKWiU 28.49.23.0 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek
C PKWiU 28.49.24.0 Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów
C PKWiU 28.49.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
C PKWiU 28.91.11.0 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu
C PKWiU 28.91.12.0 Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu
C PKWiU 28.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
C PKWiU 28.92.11.0 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi
C PKWiU 28.92.12.0 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów   
C PKWiU 28.92.21.0 Spycharki czołowe i skośne samobieżne
C PKWiU 28.92.22.0 Równiarki i niwelatory samobieżne
C PKWiU 28.92.23.0 Zgarniarki samobieżne
C PKWiU 28.92.24.0 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
C PKWiU 28.92.25.0 Ładowarki czołowe samobieżne
C PKWiU 28.92.26.0 Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których częśćrobocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych
C PKWiU 28.92.27.0 Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania
C PKWiU 28.92.28.0 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych
C PKWiU 28.92.29.0 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi
C PKWiU 28.92.30.0 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
C PKWiU 28.92.40.0 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie
C PKWiU 28.92.50.0 Ciągniki gąsienicowe
C PKWiU 28.92.61.0 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
C PKWiU 28.92.62.0 Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów
C PKWiU 28.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
C PKWiU 28.93.11.0 Wirówki do mleka
C PKWiU 28.93.12.0 Urządzenia mleczarskie
C PKWiU 28.93.13.0 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.93.14.0 Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów
C PKWiU 28.93.15.0 Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania
C PKWiU 28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych
C PKWiU 28.93.17.0 Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.93.19.0 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.93.20.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
C PKWiU 28.93.31.0 Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów
C PKWiU 28.93.32.0 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
C PKWiU 28.93.33.0 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu
C PKWiU 28.93.34.0 Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowanianasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
C PKWiU 28.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
C PKWiU 28.94.11.0 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
C PKWiU 28.94.12.0 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
C PKWiU 28.94.13.0 Maszyny tkackie (krosna)
C PKWiU 28.94.14.0 Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania
C PKWiU 28.94.15.0 Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
C PKWiU 28.94.21.0 Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu
C PKWiU 28.94.22.0 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny
C PKWiU 28.94.23.0 Suszarki wirówkowe
C PKWiU 28.94.24.0 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego
C PKWiU 28.94.30.0 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
C PKWiU 28.94.40.0 Maszyny do szycia typu domowego
C PKWiU 28.94.51.0 Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek
C PKWiU 28.94.52.0 Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego     
C PKWiU 28.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyndla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
C PKWiU 28.95.11.0 Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich       
C PKWiU 28.95.12.0 Części maszyn dla przemysłu papierniczego
C PKWiU 28.95.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyndla przemysłu papierniczego
C PKWiU 28.96.10.0 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.96.20.0 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.96.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
C PKWiU 28.99.11.0 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
C PKWiU 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
C PKWiU 28.99.13.0 Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
C PKWiU 28.99.14.0 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
C PKWiU 28.99.20.0 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych,elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
C PKWiU 28.99.31.0 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.99.32.0 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu
C PKWiU 28.99.39.0 Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowculub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 28.99.40.0 Części maszyn drukarskich i introligatorskich
C PKWiU 28.99.51.0 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznielub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
C PKWiU 28.99.52.0 Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
C PKWiU 28.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 29.10.11.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonieiskrowym, o pojemności skokowej <= 1.000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
C PKWiU 29.10.12.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
C PKWiU 29.10.13.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłoniesamoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
C PKWiU 29.10.21.0 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.500 cm3
C PKWiU 29.10.22.0 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.500 cm3  
C PKWiU 29.10.23.0 Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym    
C PKWiU 29.10.24.0 Pozostałe samochody osobowe
C PKWiU 29.10.30.0 Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
C PKWiU 29.10.41.0 Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
C PKWiU 29.10.42.0 Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli),do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
C PKWiU 29.10.43.0 Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep
C PKWiU 29.10.44.0 Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
C PKWiU 29.10.51.0 Żurawie samochodowe i samojezdne
C PKWiU 29.10.52.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania siępo śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
C PKWiU 29.10.59.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 29.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
C PKWiU 29.20.10.0 Nadwozia do pojazdów silnikowych
C PKWiU 29.20.21.0 Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu
C PKWiU 29.20.22.0 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
C PKWiU 29.20.23.0 Pozostałe przyczepy i naczepy
C PKWiU 29.20.30.0 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
C PKWiU 29.20.40.0 Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
C PKWiU 29.20.50.0 Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnychi turystycznych (kempingowych)
C PKWiU 29.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
C PKWiU 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
C PKWiU 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe;magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
C PKWiU 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
C PKWiU 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
C PKWiU 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
C PKWiU 29.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
C PKWiU 29.32.10.0 Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
C PKWiU 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 
C PKWiU 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane         
C PKWiU 29.32.91.0 Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego
C PKWiU 29.32.92.0 Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 29.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli
C PKWiU 30.11.10.0 Okręty wojenne
C PKWiU 30.11.21.0 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu
C PKWiU 30.11.22.0 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych
C PKWiU 30.11.23.0 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców
C PKWiU 30.11.24.0 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)
C PKWiU 30.11.31.0 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
C PKWiU 30.11.32.0 Holowniki i pchacze
C PKWiU 30.11.33.0 Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałejednostki pływające
C PKWiU 30.11.40.0 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne
C PKWiU 30.11.50.0 Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne
C PKWiU 30.11.91.0 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platformi konstrukcji pływających
C PKWiU 30.11.92.0 Usługi związane z wyposażaniem statków, platformi konstrukcji pływających
C PKWiU 30.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statkówi konstrukcji pływających
C PKWiU 30.12.11.0 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym
C PKWiU 30.12.12.0 Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe lub sportowe
C PKWiU 30.12.19.0 Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki
C PKWiU 30.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych
C PKWiU 30.20.11.0 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektrycznąze źródła zewnętrznego
C PKWiU 30.20.12.0 Lokomotywy spalinowo-elektryczne
C PKWiU 30.20.13.0 Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry
C PKWiU 30.20.20.0 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych
C PKWiU 30.20.31.0 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe
C PKWiU 30.20.32.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe, pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia
C PKWiU 30.20.33.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu
C PKWiU 30.20.40.0 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzeniasygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
C PKWiU 30.20.91.0 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych
C PKWiU 30.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
C PKWiU 30.30.11.0 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym
C PKWiU 30.30.12.0 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe
C PKWiU 30.30.13.0 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowychi turbośmigłowych
C PKWiU 30.30.14.0 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części
C PKWiU 30.30.15.0 Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym
C PKWiU 30.30.16.0 Części do silników odrzutowych, turboodrzutowych lub turbośmigłowych
C PKWiU 30.30.20.0 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
C PKWiU 30.30.31.0 Śmigłowce
C PKWiU 30.30.32.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej <= 2.000 kg
C PKWiU 30.30.33.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2.000 kg, ale <= 15.000 kg
C PKWiU 30.30.34.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15.000 kg
C PKWiU 30.30.40.0 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
C PKWiU 30.30.50.0 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych  
C PKWiU 30.30.60.0 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
C PKWiU 30.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
C PKWiU 30.40.10.0 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części
C PKWiU 30.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych
C PKWiU 30.91.11.0 Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowywewnętrznego spalania, o pojemności skokowej <= 50 cm3
C PKWiU 30.91.12.0 Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm3   
C PKWiU 30.91.13.0 Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne
C PKWiU 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
C PKWiU 30.91.31.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1.000 cm3, do motocykli
C PKWiU 30.91.32.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1.000 cm3, do motocykli
C PKWiU 30.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli
C PKWiU 30.92.10.0 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów
C PKWiU 30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
C PKWiU 30.92.30.0 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich
C PKWiU 30.92.40.0 Wózki dziecięce i ich części
C PKWiU 30.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich
C PKWiU 30.99.10.0 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
C PKWiU 30.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałegosprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
C PKWiU 31.00.11.0 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie metalowej
C PKWiU 31.00.12.0 Meble do siedzenia, o konstrukcji głównie drewnianej
C PKWiU 31.00.13.0 Pozostałe meble do siedzenia
C PKWiU 31.00.14.0 Części mebli do siedzenia
C PKWiU 31.00.20.0 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia
C PKWiU 31.00.91.0 Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
C PKWiU 31.00.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części pozostałych mebli
C PKWiU 31.01.11.0 Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze
C PKWiU 31.01.12.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze
C PKWiU 31.01.13.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie
C PKWiU 31.03.11.0 Stelaże pod materace
C PKWiU 31.03.12.0 Materace
C PKWiU 31.03.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy
C PKWiU 31.09.11.0 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 31.09.12.0 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
C PKWiU 31.09.13.0 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 31.09.14.0 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)  
C PKWiU 31.09.91.0 Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
C PKWiU 31.09.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli
C PKWiU 32.11.10.0 Monety
C PKWiU 32.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
C PKWiU 32.12.11.0 Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone
C PKWiU 32.12.12.0 Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
C PKWiU 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
C PKWiU 32.12.14.0 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
C PKWiU 32.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
C PKWiU 32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
C PKWiU 32.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
C PKWiU 32.20.11.0 Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
C PKWiU 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne
C PKWiU 32.20.13.0 Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte
C PKWiU 32.20.14.0 Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwiękjest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie
C PKWiU 32.20.15.0 Pozostałe instrumenty muzyczne
C PKWiU 32.20.16.0 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych 
C PKWiU 32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
C PKWiU 32.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
C PKWiU 32.30.11.0 Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; części
C PKWiU 32.30.12.0 Obuwie narciarskie
C PKWiU 32.30.13.0 Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
C PKWiU 32.30.14.0 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny
C PKWiU 32.30.15.0 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnympowietrzu; baseny i brodziki          
C PKWiU 32.30.16.0 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane
C PKWiU 32.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego
C PKWiU 32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie
C PKWiU 32.40.12.0 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie
C PKWiU 32.40.13.0 Części i akcesoria lalek przedstawiających postacie ludzkie
C PKWiU 32.40.20.0 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne