PKWiU 85.59.11.0 - Usługi nauczania języków obcych

Stawka VAT: zw. [6]
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[6]: Ze zwolnienia korzystaj, bez wzgldu na symbol PKWiU, usBugi nauczania jzyk� obcych oraz dostawa towar� i [wiadczenie usBug [ci[le z tymi usBugami zwizane, inne ni| wymienione w art. 43 pkt 26, 27 i 29 ustawy.