PKWiU 73.11.12.0 - Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: