PKWiU 58.29.32.0 - Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007:
Uwagi: