PKWiU 58.29.31.0 - Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007:
Uwagi: