PKWiU 58.21.20.0 - Gry komputerowe pobierane z Internetu

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007:
Uwagi: