PKWiU 56.10.13.0 - Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych

Stawka VAT: 8% – z wyłączeniem sprzedaży: 1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwai napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,3) kawy i herbaty (wraz z dodatkami),4) napojów bezalkoholowych gazowanych,5) wód mineralnych, 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką 23%. Wyroby wymienione w pkt 1–6 opodatkowane są stawką 23%.
Podstawa prawna: poz. 7 zał. nr 1 do rozporządzenia, art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: