PKWiU 35.30.21.0 - Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

Stawka VAT: 8%
Podstawa prawna: poz. 69 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007:
Uwagi: