PKWiU 22.11.20.0 - Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 4012 11 00,4012 12 00,4012 13 00,4012 19 00
Uwagi: