PKWiU 18.12.12.0 - Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów,plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: