PKWiU 10.39.14.0 - Warzywa i owoce, krojone i zapakowane

Stawka VAT: 8%, stawką tą opodatkowane są również usługi obierania i cięcia warzyw, mieszania świeżych sałat, pakowania na rynek pierwotny, sklasyfikowane pod symbolem 10.39.14, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, opodatkowanych stawką 23%
Podstawa prawna: poz. 26 i 139 zał. nr 3 do ustawy, art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007:
Uwagi: