Sekcja Symbol PKWiU Opis
H PKWiU 49.10.11.0 Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny
H PKWiU 49.10.19.0 Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H PKWiU 49.20.11.0 Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach
H PKWiU 49.20.12.0 Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach
H PKWiU 49.20.13.0 Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach
H PKWiU 49.20.14.0 Transport kolejowy towarów w kontenerach
H PKWiU 49.20.15.0 Transport kolejowy przesyłek pocztowych
H PKWiU 49.20.16.0 Transport kolejowy towarów masowych suchych
H PKWiU 49.20.19.0 Transport kolejowy pozostałych towarów
H PKWiU 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
H PKWiU 49.31.21.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski
H PKWiU 49.31.22.0 Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski,
H PKWiU 49.32.11.0 Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
H PKWiU 49.32.12.0 Wynajem samochodów osobowych z kierowcą
H PKWiU 49.39.11.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny
H PKWiU 49.39.12.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy dla określonych grup użytkowników
H PKWiU 49.39.13.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy specjalizowany
H PKWiU 49.39.20.0 Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi
H PKWiU 49.39.31.0 Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą
H PKWiU 49.39.32.0 Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny
H PKWiU 49.39.33.0 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów
H PKWiU 49.39.34.0 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów
H PKWiU 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
H PKWiU 49.39.39.0 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
H PKWiU 49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami chłodniami
H PKWiU 49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
H PKWiU 49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
H PKWiU 49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
H PKWiU 49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
H PKWiU 49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
H PKWiU 49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
H PKWiU 49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych
H PKWiU 49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów
H PKWiU 49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
H PKWiU 49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
H PKWiU 49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
H PKWiU 49.50.11.0 Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych
H PKWiU 49.50.12.0 Transport rurociągowy gazu ziemnego
H PKWiU 49.50.19.0 Transport rurociągowy pozostałych towarów
H PKWiU 50.10.11.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy
H PKWiU 50.10.12.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi
H PKWiU 50.10.19.0 Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny
H PKWiU 50.10.20.0 Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych z załogą
H PKWiU 50.20.11.0 Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami
H PKWiU 50.20.12.0 Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami
H PKWiU 50.20.13.0 Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami
H PKWiU 50.20.14.0 Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach
H PKWiU 50.20.15.0 Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych
H PKWiU 50.20.19.1 Transport morski i przybrzeżny przesyłek pocztowych
H PKWiU 50.20.19.9 Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany
H PKWiU 50.20.21.0 Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą
H PKWiU 50.20.22.0 Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym
H PKWiU 50.30.11.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy
H PKWiU 50.30.12.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi
H PKWiU 50.30.13.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi
H PKWiU 50.30.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski
H PKWiU 50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
H PKWiU 50.40.11.0 Transport wodny śródlądowy towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami
H PKWiU 50.40.12.0 Transport wodny śródlądowy ropy naftowej tankowcami
H PKWiU 50.40.13.0 Transport wodny śródlądowy pozostałych cieczy i gazów tankowcami
H PKWiU 50.40.14.0 Transport wodny śródlądowy towarów w kontenerach
H PKWiU 50.40.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy towarów
H PKWiU 50.40.21.0 Wynajem statków żeglugi śródlądowej do przewozu towarów, z załogą
H PKWiU 50.40.22.0 Usługi holowania i pchania w transporcie wodnym śródlądowym
H PKWiU 51.10.11.0 Transport lotniczy regularny krajowy pasażerski
H PKWiU 51.10.12.0 Transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych
H PKWiU 51.10.13.0 Transport lotniczy regularny międzynarodowy pasażerski
H PKWiU 51.10.14.0 Transport lotniczy nieregularny międzynarodowy pasażerski
H PKWiU 51.10.15.0 Transport lotniczy nieregularny pasażerski w celach widokowych
H PKWiU 51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
H PKWiU 51.21.11.0 Transport lotniczy regularny towarów w kontenerach
H PKWiU 51.21.12.0 Transport lotniczy przesyłek pocztowych
H PKWiU 51.21.13.0 Transport lotniczy regularny pozostałych towarów
H PKWiU 51.21.14.0 Transport lotniczy nieregularny pozostałych towarów
H PKWiU 51.21.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego towarów, z załogą
H PKWiU 51.22.11.0 Transport kosmiczny pasażerski
H PKWiU 51.22.12.0 Transport kosmiczny towarów
H PKWiU 52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
H PKWiU 52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
H PKWiU 52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
H PKWiU 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
H PKWiU 52.21.11.0 Usługi holowania i pchania w transporcie kolejowym
H PKWiU 52.21.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport kolejowy
H PKWiU 52.21.21.0 Usługi dworców autobusowych
H PKWiU 52.21.22.0 Usługi użytkowania dróg publicznych
H PKWiU 52.21.23.0 Usługi użytkowania mostów i tuneli
H PKWiU 52.21.24.0 Usługi parkingowe
H PKWiU 52.21.25.0 Usługi holowania w transporcie drogowym
H PKWiU 52.21.29.0 Pozostałe usługi wspomagające transport drogowy
H PKWiU 52.21.30.0 Usługi wspomagające transport rurociągowy
H PKWiU 52.22.11.0 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg morskich i przybrzeżnych, z wyłączeniem przeładunku towarów
H PKWiU 52.22.12.0 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych śródlądowych, z wyłączeniem przeładunku towarów
H PKWiU 52.22.13.0 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach morskich i przybrzeżnych
H PKWiU 52.22.14.0 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach śródlądowych
H PKWiU 52.22.15.0 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach morskich i przybrzeżnych
H PKWiU 52.22.16.0 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach śródlądowych
H PKWiU 52.22.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport wodny
H PKWiU 52.23.11.0 Usługi użytkowania lotnisk, z wyłączeniem przeładunku towarów
H PKWiU 52.23.12.0 Usługi kontroli ruchu lotniczego
H PKWiU 52.23.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport lotniczy
H PKWiU 52.23.20.0 Usługi wspomagające transport kosmiczny
H PKWiU 52.24.11.0 Usługi przeładunku towarów w kontenerach w portach
H PKWiU 52.24.12.0 Usługi przeładunku towarów w kontenerach, z wyłączeniem świadczonych w portach
H PKWiU 52.24.13.0 Usługi przeładunku towarów w portach, z wyłączeniem towarów w kontenerach
H PKWiU 52.24.19.0 Pozostałe usługi przeładunku towarów
H PKWiU 52.29.11.0 Usługi maklerów okrętowych
H PKWiU 52.29.12.0 Pozostałe usługi spedycji towarów
H PKWiU 52.29.19.0 Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych
H PKWiU 52.29.20.0 Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane
H PKWiU 53.10.11.0 Usługi operatora publicznego związane z gazetami i czasopismami
H PKWiU 53.10.12.0 Usługi operatora publicznego związane z przesyłkami listowymi
H PKWiU 53.10.13.0 Usługi operatora publicznego związane z paczkami pocztowymi
H PKWiU 53.10.14.0 Usługi świadczone w okienkach pocztowych
H PKWiU 53.10.19.0 Pozostałe usługi operatora publicznego
H PKWiU 53.20.11.0 Usługi kurierskie wykonywane różnymi środkami transportu
H PKWiU 53.20.12.0 Usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu
H PKWiU 53.20.19.0 Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowane