Sekcja Symbol PKWiU Opis
G PKWiU 45.11.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
G PKWiU 45.11.12.0 Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)
G PKWiU 45.11.21.0 Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.22.0 Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.23.0 Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.24.0 Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.11.31.0 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
G PKWiU 45.11.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
G PKWiU 45.11.41.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
G PKWiU 45.11.49.0 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
G PKWiU 45.19.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
G PKWiU 45.19.12.0 Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak:samochody kempingowe, przyczepy turystyczne
G PKWiU 45.19.21.0 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.19.22.0 Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony
G PKWiU 45.19.31.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
G PKWiU 45.19.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
G PKWiU 45.19.41.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
G PKWiU 45.19.49.0 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G PKWiU 45.20.11.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi
G PKWiU 45.20.12.0 Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek
G PKWiU 45.20.13.0 Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół
G PKWiU 45.20.14.0 Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)
G PKWiU 45.20.21.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli
G PKWiU 45.20.22.0 Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G PKWiU 45.20.23.0 Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli
G PKWiU 45.20.30.0 Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne
G PKWiU 45.31.11.0 Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon
G PKWiU 45.31.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G PKWiU 45.31.20.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G PKWiU 45.32.11.0 Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G PKWiU 45.32.12.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G PKWiU 45.32.21.0 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
G PKWiU 45.32.22.0 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty
G PKWiU 45.32.29.0 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
G PKWiU 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
G PKWiU 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G PKWiU 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
G PKWiU 45.40.40.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
G PKWiU 45.40.50.0 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery
G PKWiU 46.11.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt
G PKWiU 46.11.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin
G PKWiU 46.11.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
G PKWiU 46.12.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych
G PKWiU 46.12.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych
G PKWiU 46.12.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych
G PKWiU 46.13.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna
G PKWiU 46.13.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych
G PKWiU 46.14.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych
G PKWiU 46.14.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków,samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.14.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.15.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli
G PKWiU 46.15.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo
G PKWiU 46.15.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
G PKWiU 46.15.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.16.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych
G PKWiU 46.16.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
G PKWiU 46.16.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
G PKWiU 46.17.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności
G PKWiU 46.17.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów
G PKWiU 46.17.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych
G PKWiU 46.18.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących
G PKWiU 46.18.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego
G PKWiU 46.18.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.19.10.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
G PKWiU 46.21.11.0 Sprzedaż hurtowa zboża
G PKWiU 46.21.12.0 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych
G PKWiU 46.21.13.0 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych
G PKWiU 46.21.14.0 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
G PKWiU 46.21.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.21.20.0 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
G PKWiU 46.22.10.0 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G PKWiU 46.23.10.0 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G PKWiU 46.24.10.0 Sprzedaż hurtowa skór
G PKWiU 46.31.11.0 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw
G PKWiU 46.31.12.0 Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw
G PKWiU 46.32.11.0 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe
G PKWiU 46.32.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
G PKWiU 46.33.11.0 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich
G PKWiU 46.33.12.0 Sprzedaż hurtowa jaj
G PKWiU 46.33.13.0 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych
G PKWiU 46.34.11.0 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych
G PKWiU 46.34.12.0 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
G PKWiU 46.35.10.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
G PKWiU 46.36.11.0 Sprzedaż hurtowa cukru
G PKWiU 46.36.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich
G PKWiU 46.36.13.0 Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych
G PKWiU 46.37.10.0 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G PKWiU 46.38.10.0 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
G PKWiU 46.38.21.0 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
G PKWiU 46.38.29.0 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
G PKWiU 46.39.11.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej
G PKWiU 46.39.12.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych
G PKWiU 46.41.11.0 Sprzedaż hurtowa przędzy
G PKWiU 46.41.12.0 Sprzedaż hurtowa tkanin
G PKWiU 46.41.13.0 Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych
G PKWiU 46.41.14.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych
G PKWiU 46.42.11.0 Sprzedaż hurtowa odzieży
G PKWiU 46.42.12.0 Sprzedaż hurtowa obuwia
G PKWiU 46.43.11.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów fotograficznych
G PKWiU 46.43.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD
G PKWiU 46.43.13.0 Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD
G PKWiU 46.43.14.0 Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych
G PKWiU 46.44.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
G PKWiU 46.44.12.0 Sprzedaż hurtowa środków czyszczących
G PKWiU 46.45.10.0 Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych
G PKWiU 46.46.11.0 Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych,
G PKWiU 46.46.12.0 Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych,włączając chirurgiczne i ortopedyczne
G PKWiU 46.47.11.0 Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań
G PKWiU 46.47.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego
G PKWiU 46.47.13.0 Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników
G PKWiU 46.48.10.0 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
G PKWiU 46.49.11.0 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego
G PKWiU 46.49.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna
G PKWiU 46.49.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.49.21.0 Sprzedaż hurtowa książek
G PKWiU 46.49.22.0 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet
G PKWiU 46.49.23.0 Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych
G PKWiU 46.49.31.0 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych
G PKWiU 46.49.32.0 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek
G PKWiU 46.49.33.0 Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery
G PKWiU 46.49.34.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
G PKWiU 46.49.35.0 Sprzedaż hurtowa znaczków i monet
G PKWiU 46.49.36.0 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych
G PKWiU 46.49.39.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.51.10.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
G PKWiU 46.52.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego
G PKWiU 46.52.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego
G PKWiU 46.52.13.0 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)
G PKWiU 46.61.11.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki
G PKWiU 46.61.12.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia
G PKWiU 46.62.11.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna
G PKWiU 46.62.12.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu
G PKWiU 46.62.19.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów
G PKWiU 46.63.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
G PKWiU 46.64.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
G PKWiU 46.65.10.0 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
G PKWiU 46.66.10.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
G PKWiU 46.69.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów
G PKWiU 46.69.12.0 Sprzedaż hurtowa akcesoriów przeznaczonych do maszyn i urządzeń
G PKWiU 46.69.13.0 Sprzedaż hurtowa urządzeń podnoszących i urządzeń transportu bliskiego
G PKWiU 46.69.14.0 Sprzedaż hurtowa maszyn przeznaczonych do produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G PKWiU 46.69.15.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury
G PKWiU 46.69.16.0 Sprzedaż hurtowa broni i amunicji
G PKWiU 46.69.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym
G PKWiU 46.71.11.0 Sprzedaż hurtowa paliw stałych
G PKWiU 46.71.12.0 Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, włączając lotniczą
G PKWiU 46.71.13.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw i produktów pochodnych
G PKWiU 46.72.11.0 Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych
G PKWiU 46.72.12.0 Sprzedaż hurtowa rud metali nieżelaznych
G PKWiU 46.72.13.0 Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formie podstawowej
G PKWiU 46.73.11.0 Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego
G PKWiU 46.73.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego
G PKWiU 46.73.13.0 Sprzedaż hurtowa wyposażenia sanitarnego
G PKWiU 46.73.14.0 Sprzedaż hurtowa farb, werniksów i lakierów
G PKWiU 46.73.15.0 Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego
G PKWiU 46.73.16.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów budowlanych
G PKWiU 46.73.17.0 Sprzedaż hurtowa tapet
G PKWiU 46.73.18.0 Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, z wyłączeniem dywanów
G PKWiU 46.74.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych
G PKWiU 46.74.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
G PKWiU 46.74.13.0 Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych
G PKWiU 46.75.11.0 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych
G PKWiU 46.75.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych
G PKWiU 46.76.11.0 Sprzedaż hurtowa papieru i tektury
G PKWiU 46.76.12.0 Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych
G PKWiU 46.76.13.0 Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych
G PKWiU 46.76.19.0 Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 46.77.10.0 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
G PKWiU 46.90.10.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
G PKWiU 47.00.11.0 Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw
G PKWiU 47.00.12.0 Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw
G PKWiU 47.00.13.0 Sprzedaż detaliczna mięsa
G PKWiU 47.00.14.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa
G PKWiU 47.00.15.0 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
G PKWiU 47.00.16.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich
G PKWiU 47.00.17.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych
G PKWiU 47.00.18.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich
G PKWiU 47.00.19.0 Sprzedaż detaliczna jaj
G PKWiU 47.00.21.0 Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw
G PKWiU 47.00.22.0 Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych
G PKWiU 47.00.23.0 Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej
G PKWiU 47.00.24.0 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
G PKWiU 47.00.25.0 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych
G PKWiU 47.00.26.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów
G PKWiU 47.00.27.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
G PKWiU 47.00.31.0 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
G PKWiU 47.00.32.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
G PKWiU 47.00.33.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego
G PKWiU 47.00.41.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych
G PKWiU 47.00.42.0 Sprzedaż detaliczna farb, werniksów i lakierów
G PKWiU 47.00.43.0 Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego
G PKWiU 47.00.44.0 Sprzedaż detaliczna kosiarek do trawy i innych urządzeń ogrodniczych
G PKWiU 47.00.45.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
G PKWiU 47.00.46.0 Sprzedaż detaliczna wyposażenia sanitarnego
G PKWiU 47.00.47.0 Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych
G PKWiU 47.00.49.0 Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.51.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
G PKWiU 47.00.52.0 Sprzedaż detaliczna zasłon i firan
G PKWiU 47.00.53.0 Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych
G PKWiU 47.00.54.0 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
G PKWiU 47.00.55.0 Sprzedaż detaliczna mebli
G PKWiU 47.00.56.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego
G PKWiU 47.00.57.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny
G PKWiU 47.00.58.0 Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
G PKWiU 47.00.59.0 Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sztućców, nieelektrycznego sprzętu
G PKWiU 47.00.61.0 Sprzedaż detaliczna książek
G PKWiU 47.00.62.0 Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet
G PKWiU 47.00.63.0 Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych
G PKWiU 47.00.64.0 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
G PKWiU 47.00.65.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
G PKWiU 47.00.66.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego
G PKWiU 47.00.67.0 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
G PKWiU 47.00.68.0 Sprzedaż detaliczna znaczków i monet
G PKWiU 47.00.69.0 Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych
G PKWiU 47.00.71.0 Sprzedaż detaliczna odzieży
G PKWiU 47.00.72.0 Sprzedaż detaliczna obuwia
G PKWiU 47.00.73.0 Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych
G PKWiU 47.00.74.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
G PKWiU 47.00.75.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne
G PKWiU 47.00.76.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów kosmetycznych i toaletowych
G PKWiU 47.00.77.0 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion
G PKWiU 47.00.78.0 Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych
G PKWiU 47.00.79.0 Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
G PKWiU 47.00.81.0 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
G PKWiU 47.00.82.0 Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
G PKWiU 47.00.83.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków
G PKWiU 47.00.84.0 Sprzedaż detaliczna środków czystości
G PKWiU 47.00.85.0 Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa domowego
G PKWiU 47.00.86.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.87.0 Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.89.0 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
G PKWiU 47.00.91.0 Sprzedaż detaliczna antyków
G PKWiU 47.00.92.0 Sprzedaż detaliczna książek używanych
G PKWiU 47.00.99.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych