PKWiU 96.03.12.0 - Usługi pogrzebowe

Stawka VAT: 8% – usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną
Podstawa prawna: poz. 180 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: