PKWiU 96.02.12.0 - Usługi fryzjerskie męskie

Stawka VAT: 8%
Podstawa prawna: poz. 12 zał. nr 1 do rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: