PKWiU 96.02.11.0 - Usługi fryzjerskie damskie

Stawka VAT: 8%
Podstawa prawna: poz. 11 zał. nr 1 do rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: