PKWiU 95.29.19.0 - Usługi naprawy i konserwacji pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Stawka VAT: 8% [4] lub 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy,poz. 187 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[4]: Stawka VAT 8% ma zastosowanie, bez wzgldu na symbol PKWiU, pod jakim zostaBy sklasyfikowane, do usBug napraw i konserwacji wyrob� z pozycji 80, 93 96, 99 i 101 103 zaB. nr 3 do ustawy, czyli napraw i konserwacji: * ram do obraz�, fotografii, luster lub podobnych przedmiot� oraz pozostaBych wyrob� z drewna wyBcznie element� skBadowych i wymiennych do wyrob� ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewnianych; * element� zBcznych z |eliwa lub stali, niegwintowanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych wyBcznie nit� ze stali do wyrob� ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych; * stymulator� serca, aparat� sBuchowych; * pozostaBych urzdzeD do maszyn do automatycznego przetwarzania danych wyBcznie urzdzeD komputerowych do pisma Braille'a (dla ociemniaBych); * maszyn do pisania i maszyn do redagowania tekst� wyBcznie maszyn do pisania dla niewidomych; * w�k� inwalidzkich, z wyBczeniem cz[ci i akcesori�; * sztucznych staw�, sprztu i aparat� ortopedycznych, sztucznych zb�, wyrob� protetyki dentystycznej, protez pozostaBych cz[ci ciaBa, gdzie indziej niesklasyfikowanych; z wyBczeniem sztucznych zb� i protez dentystycznych; * cz[ci i akcesori� protez i przyrzd� ortopedycznych; * soczewek kontaktowych, soczewek okularowych ze szkBa i innych materiaB�.