PKWiU 95.11.10.0 - Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych

Stawka VAT: 8% [3] lub 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy, poz. 187 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[3]: Stawka VAT 8% ma zastosowanie, bez wzgldu na symbol PKWiU, pod jakim zostaBy sklasyfikowane, do usBug napraw i konserwacji wyrob� z pozycji 80, 93 96, 99 i 101 103 zaB. nr 3 do ustawy, czyli m.in. napraw i konserwacji urzdzeD komputerowych do pisma Braille a (dla ociemniaBych).