PKWiU 85.59.11.0 - Usługi nauczania języków obcych

Stawka VAT: zw. [6]
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: