PKWiU 81.30.10.0 - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

Stawka VAT: 8%
Podstawa prawna: poz. 176 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: