PKWiU 81.29.12.0 - Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

Stawka VAT: 8%
Podstawa prawna: poz. 174 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: