PKWiU 68.31.15.0 - Usługi pośrednictwa sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: