PKWiU 68.20.12.0 - Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: