PKWiU 68.10.13.0 - Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: