PKWiU 58.11.12.0 - Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane

Stawka VAT: 0% [1], 5% – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), wydawnictwa w alfabecie Braillea;pozostałe produkty z tej grupy 23%
Podstawa prawna: poz. 32 zał. nr 10 do ustawy,art. 146a pkt 1 ustawy,§ 36 i 38 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[1]: Stawk 0% stosujemy do: * 30 kwietnia 2011 r. dla: ��a) dostawy i wewntrzwsp�notowego nabycia ksi|ek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) z wyBczeniem map i ulotek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISBN, ��b) importu drukowanych ksi|ek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISBN, pod warunkiem |e zostaBy przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.; lub zostaBy ujte przez dokonujcego ich dostawy w spisie z natury sporzdzonym na dzieD 31 grudnia 2010 r. * 28 lutego 2011 r. dla dostawy, wewntrzwsp�notowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych, pod warunkiem rozpoczcia dystrybucji nakBadu numeru przed * 1 stycznia 2011 r.