PKWiU 55.30.12.0 - Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe

Stawka VAT: 8%
Podstawa prawna: poz. 163 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: