PKWiU 38.12.29.0 - Pozostałe odpady niebezpieczne

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 3825 90
Uwagi: