PKWiU 32.13.10.0 - Biżuteria sztuczna i podobne wyroby

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 7117,9113 20 00
Uwagi: