PKWiU 30.11.91.0 - Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platformi konstrukcji pływających

Stawka VAT: 23% lub 0% [14]
Podstawa prawna: art. 83 ust. 1,art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: