PKWiU 29.20.22.0 - Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 8716 10
Uwagi: