PKWiU 23.31.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznychCEGŁY, ,

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi: