PKWiU 20.15.35.0 - Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami

Stawka VAT: 8% – z wyłączeniem cyjanamidu wapniaopodatkowanego stawką 23%
Podstawa prawna: poz. 59 zał. nr 3 do ustawy,art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 3102 40
Uwagi: