PKWiU 20.13.65.0 - Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 2846
Uwagi: