PKWiU 10.89.15.0 - Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące

Stawka VAT: 5% – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane, 8% – wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium; pozostałe produkty z tej grupy 23%
Podstawa prawna: poz. 79 zał. nr 3i poz. 30 zał. nr 10 do ustawy, art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 1302
Uwagi: